Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej do likwidacji?

31.01.2012 00:00:00 UMLimanowa 1687

W dniu dzisiejszym Rada Miasta Limanowa podjęła uchwałę o likwidacji pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej zlokalizowanego w Parku Miejskim.

HISTORIA POMNIKA
Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej wykonany został na zlecenie przez limanowskiego kamieniarza Władysława Wondrę w/g projektu architekta Zbigniewa Gondka. Pierwotnie pomnik zlokalizowany był w centrum miasta w rynku. Pod koniec lat 60 nastąpiła przebudowa limanowskiego rynku i pomnik został przeniesiony do Parku Miejskiego w sąsiedztwie Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, gdzie stoi do dziś.

OPIS
Pomnik ma ok. 6 m wysokości i zlokalizowany jest na terenie parku miejskiego na placu o powierzchni około 150 m2, utwardzonym płytkami betonowymi. Obecny wygląd pomnika nie przypomina pierwotnego wzoru, gdyż zarówno płaskorzeźba, jak i napisy na przestrzeni lat zostały niszczone, a pomnik dewastowany. Poszczególne elementy pomnika zaginęły lub zostały doszczętnie zniszczone. Nieznani sprawcy niszczyli pomnik i sukcesywnie doprowadzali do rozproszenia substancji technicznej pomnika. Zachowany jest jedynie cokół betonowo-kamienny

STAN ISTNIEJĄCY
W chwili obecnej pomnik jest bardzo zniszczony, nie ma na nim żadnych napisów, ani emblematów. A jego rekonstrukcja jest niemożliwa, bowiem wymagałaby znacznych nakładów finansowych, którymi miasto nie dysponuje. Urząd Miasta Limanowa planuje w najbliższym roku rewitalizację Parku Miejskiego, a stojący tam cokół betonowo – kamienny ma odstraszający wygląd i zupełnie nie komponuje z estetyzmem i nowoczesnym projektem parku. W związku z planowaną rewitalizacją parku istnieje potrzeba usunięcia pomnika.

DŁUGA DROGA DO LIKWIDACJI POMNIKA
Podjęcie uchwały Rady Miasta Limanowa o likwidacji pomnika to dopiero początek długiej drogi. Pomnik ten bowiem figuruje w Wykazie miejsc pamięci rosyjskich (radzieckich) obrońców ojczyzny poległych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej” oraz w „Wykazie obiektów poświęconych Armii Czerwonej”. Wykazy te są skutkiem umowy, z lutego 1994 roku, rządów Polski i Rosji o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji. Dlatego też wszelkie inicjatywy dotyczące miejsc pamięci i spoczynku żołnierzy Armii Sowieckiej na terenie RP winny być konsultowane ze stroną rosyjską. Do realizacji takich uzgodnień została upoważniona przez Rząd RP Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która odpowiada za realizację umowy dwustronnej. Rada ta podejmie rozmowy z ambasadą rosyjską po otrzymaniu z Urzędu Miasta pełnej dokumentacji dotyczącej pomnika, m.in. ekspertyzy budowlanej o złym stanie technicznym obiektu, uchwały Rady Miasta o likwidacji pomnika dokładnego materiału fotograficznego oraz uzasadnienia konieczności realizacji planów.
Zatem uchwała Rady Miasta była potrzebna do zgromadzenia kompletu wymaganych dokumentów, które niezwłocznie po wejściu w życie uchwały zostaną przesłane do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Pozostaje więc mieć nadzieję, że szpecący pomnik za zgodą rządu Rosji zostanie usunięty przestrzeni Parku Miejskiego, a jego miejsce zastąpi nowa, funkcjonalna i estetyczna architektura.

www.miasto.limanowa.pl

 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in