Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Ogłoszenie dot. dzierżawy części działki

04.08.2022 08:08:00 UMLimanowa 183

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 03.08.2022 roku do dnia 24.08.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Dotyczy dzierżawy części działki ewid. nr 652/38 obr 4 m. Limanowa o pow. 25m2 pod polepszenie zagospodarowania działki 652/2 obr 4m. Limanowa. Oddanie w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy właściciela działki 652/2 obr 4 m. Limanowa.

Ogłoszenie dz. ewid652.38

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in