Środa, 20 października
Irena, Jan, Kleopatra, Witalis

Dobiegła końca przebudowa drogi Siekierczyna - Jabłoniec

24.09.2021 14:06:00 UGLimanowa 661

Zakończona została realizacja inwestycji polegającej na przebudowie drogi Siekierczyna - Jabłoniec w km 0+000 – 1+434 w miejscowości Siekierczyna, Stara Wieś, Gmina Limanowa.

W ramach zadania na odcinku o długości 1,434 km wykonano nową nawierzchnię wraz z poboczami, poprawiono odwodnienie drogi z wymianą przepustów oraz wykonano nowe oznakowanie drogi na całej jej długości.

Koszt zadania to 1 493 033,80 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 968 614,00 zł pozyskanym przez Gminę Limanowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą inwestycji była EUROVIA POLSKA S.A., która została wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

17 września br. miał miejsce końcowy odbiór zadania, uczestniczyły w nim władze gminy: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, radny gminy Limanowa Bogdan Pazdur, sołtysi wsi: Stara Wieś II – Ryszard Piszczek, Siekierczyna I - Józef Hutek, inspektor nadzoru Janusz Liptak, a także Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza oraz przedstawiciele Wykonawcy zadania.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in