Wtorek, 22 września
Tomasz, Maurycy, Joachim, Milana

Zapłaciłeś abonament?

01.12.2010 13:06:59 PRK 12 5763

Rzecznik Konsumentów przypomina o obowiązku płacenia abonamentu radiowego i telewizyjnego.

W ostatnim czasie do Rzecznika Konsumentów zgłaszają się osoby zaniepokojone otrzymanym wezwaniem do zapłaty zaległego abonamentu radiowego i telefonicznego za korzystanie z odbiorników publicznej radiofonii i telewizji. Wezwania często opiewają na niebagatelne kwoty kilkuset złotych często pojawia się pytanie, czy istnieje obowiązek płacenia takiego abonamentu.

Oczywiście obowiązek taki istnieje, jednak z pewnymi ograniczeniami.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez radio i telewizję. Dotyczy to tylko nadawców publicznych (takich jak np. TVP1, TVP2, PR I, II, III Polskiego Radia itd.).

Opłatę abonamentową pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych, jednocześnie domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Zetem, już samo posiadanie radia (także w samochodzie) lub telewizora zobowiązuje nas do zapłaty abonamentu. Zasada jest prosta: jedno gospodarstwo domowe – jeden abonament.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2010, w zależności od okresu za jaki uiszczamy opłatę, wynosi:
za używanie odbiornika telewizyjnego albo jednocześnie telewizyjnego i radiofonicznego:
17,00 zł za jeden miesiąc.
33,20 zł za dwa miesiące,
49,30 zł za trzy miesiące,
97,50 zł za sześć miesięcy,
186,70 zł za rok kalendarzowy.
za używanie samego odbiornika radiofonicznego:
5,30 zł za jeden miesiąc;
10,40 zł za dwa miesiące,
15,40 zł za trzy miesiące,
30,40 zł za sześć miesięcy,
58,20 zł za rok kalendarzowy.

UWAGA ZWOLNIENIA!!!
Oczywiście istnieje także grupa osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu. są to:
1. osoby, co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów, całkowitej niezdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
2. osoby, które ukończyły 75 lat;
3. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną;
4. osoby niesłyszące, niewidome;
5. osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty brutto 1551,48 zł;
6. osoby korzystające z pomocy społecznej;
7. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.
8. osoby bezrobotne,
9. osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego.

Jednakże, jeżeli chcemy korzystać ze zwolnienia, musimy pamiętać, o obowiązku złożenia stosownego oświadczenia na poczcie, wraz z kopią dokumentów, które potwierdzają nasze prawo do zwolnienia.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in