Sobota, 04 lipca
Odon, Malwina, Teodor, Elżbieta, Zygfryd, Aurelia

Wójt ostrzega, że gminie grozi "inwestycyjny zastój". Drastycznie wzrośnie zadłużenie

08.12.2019 05:30:00 PAN 38 14993

- Grozi nam zastój. Kredyty, które zaplanowaliśmy, doprowadzają do sytuacji, w której przez 4-5 lat nie będzie żadnej możliwości inwestycyjnej – zapowiedział na ostatniej sesji wójt gminy Kamienica, Władysław Sadowski. Prezentujemy założenia przyszłorocznego budżetu samorządu, którego zadłużenie - dotąd bardzo niewielkie – ma wzrosnąć do 5,4 mln zł.

Dochody przyszłorocznego budżetu gminy Kamienica ustalono w wysokości 42 mln 241 tys. zł, zaś wydatki na 44 mln 169 tys. zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 mln 928 tys. zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. Plan wydatków majątkowych zaplanowano na łączną kwotę 7 mln 685 tys. zł. 

Jakie inwestycje planuje samorząd w przyszłym roku? To m.in. budowa wodociągów i uzupełnienie kanalizacji w Szczawie, budowa wodociągu w Zbludzy oraz regulacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Kamienica. Na te zadania samorząd wyda w sumie blisko 390 tys. zł. 

Za 100 tys. zł zmodernizowane zostaną drogi w Zalesiu, Szczawie i Kamienicy; gmina zajie się też odbudową zniszczeń po powodzi, a największym przedsięwzięciem w tym zakresie będzie odbudowa mostu na os. Chlipały w Szczawie, na którą przewidziano 431 tys. zł. W budżecie znalazła się również dotacja celowa na rzecz Województwa Małopolskiego na „Rozbudowę DW 968 Lubień- Zabrzeż" - zadanie Szczawa – Kamienica w wysokości 539 tys. zł. 

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 1 mln 344 tys. zł. Pieniądze trafią też do dwóch jednostek OSP – remiza OSP w Kamienicy doczeka się remontu podobnie jak kotłownia strażackiego budynku w Szczawie. Zakładana jest też modernizacja PSZOK-u i dotacje na montaż OZE w gospodarstwach domowych mieszkańców. Na trwającą budowę hali sportowej w Kamienicy w przyszłym roku samorząd wyda ponad 2 mln zł.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kamienica, omawiając zarządzenie w sprawie projektu budżetu samorządu na 2020 rok i nowej wieloletniej prognozy finansowej gminy, wójt Władysław Sadowski ocenił, że sytuacja finansowa w 2020 roku będzie trudna.

– Brakuje środków finansowych na realizację zadań zapisanych w WPF na 2020 rok i kolejne lata. Aby spiąć te zadania, brakowało około 2 mln zł, częściowo przyjęliśmy wnioski mieszkańców i radnych, przez co kwota kredytu wzrasta o kolejne 3 mln. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Będą podejmowane próby normalnego funkcjonowania gminy, tak aby była jakaś nadwyżka operacyjna, gdyż grozi nam zastój inwestycyjny. Kredyty, które zaplanowaliśmy, doprowadzają nas do sytuacji, w której przez 4-5 lat nie będzie żadnej możliwości inwestycyjnej. Samorząd czeka duże wyzwanie – mówił wójt Władysław Sadowski.

Jak podkreślił, „dobre czasy kończą się”, bo UE przestaje finansować inwestycje w infrastrukturę, a programy rządowe mają coraz więcej ograniczeń. Dodatkowo, gmina nadal musi odbudować kilka dróg i mostów po ostatniej powodzi, co ma potrwać dwa lub trzy lata.

Zgodnie z projektem wieloletniej prognozy finansowej, na koniec przyszłego roku zadłużenie gminy będzie wynosić 5 mln 400 tys. zł. To duża zmiana, bo do niedawna gmina Kamienica praktycznie nie posiadała długu – na koniec 2018 roku kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosiła zaledwie 190 tys. zł.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in