Niedziela, 19 stycznia
Marta, Henryk, Mariusz, Erwin

Romowie zostają na Wąskiej - sąd zawiesił eksmisję

29.06.2016 13:15:31 PAN 30 13340

Limanowa. Eksmisja Romów z ul. Wąskiej została wstrzymana – dzisiaj Sąd Rejonowy w Limanowej wydał postanowienie w tej sprawie, uwzględniając wniosek prokuratury powiadomionej przez służby wojewody.

Dzisiaj na niejawnym posiedzeniu Sąd Rejonowy w Limanowej wydał postanowienie w sprawie powództwa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu - sąd postanowił udzielić stronie powodowej zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika wobec trzech rodzin, zamieszkujacych budynek przy ul. Wąskiej w Limanowej.
Jak stwierdza w uzasadnieniu sąd, część dłużników na rzecz których prokurator wystąpił z powództwem, złożyła pisemne oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych od złożonych – jak twierdzą, pod wpływem błędu i groźby – oświadczeń woli w przedmiocie poddania się egzekucji. Natomiast w stosunku do wszystkich dłużników – lokatorów budynku - w ocenie sądu zachodzi uzasadniona obawa, że nie będzie gdzie ich eksmitować, skoro w dalszym ciągu obowiązuje zarządzenie porządkowe burmistrza Czchowa o zakazie zasiedlenia nieruchomości kupionej przez samorząd miasta, do której Romowie mieli być „przymusowo przeniesieni”.
Według sądu zawieszenie egzekucji komorniczej jest adekwatnym sposobem zabezpieczenia celu postępowania – przeprowadzenie egzekucji przed jego prawomocnym zakończeniem dla dłużników miałoby bowiem nieodwracalne skutki. Jednocześnie, sąd wskazuje że taki sposób dostatecznie chroni interes strony powodowej, a także nie uniemożliwia późniejszej przymusowej realizacji roszczenia – czyli przeprowadzenia eksmisji.
- Postanowienie to nie przesądza wyniku zainicjowanego postępowania, bowiem to czy zostały spełnione przesłanki do pozbawienia tytułów wykonawczych wykonalności będzie ustalane w toku postępowania dowodowego, prowadzonego w niniejszej sprawie. Do udzielenia zabezpieczenia wystarczające jest, aby roszczenie zostało uprawdopodobnione, a nie udowodnione - wskazuje sąd w uzasadnieniu dzisiejszego postanowienia.
Jak się dowiedzieliśmy, komornik który odebrał już postanowienie sądu, nie będzie jutro przeprowadzał żadnych czynności na ul. Wąskiej.
Do sprawy będziemy powracać.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in