Niedziela, 15 grudnia
Nina, Celina, Walerian, Ireneusz

'Wycinki z przedwojennej prasy' cz. X

08.04.2018 07:33:00 PAN 1 2778

W tym tygodniu o pożarach w Mordarce i Rupniowie sprzed 100 lat, konkursie na posadę lekarza okręgowego w Tymbarku z 1905 roku ministerialnej inspekcji prac terenowych w Mszanie Dolnej w 1937 roku.

Przyjaciel Ludu
Nr. 45.
Dnia 3 listopada 1907 r.
W Mordarce (pow. Limanowa) spaliły się trzy domy mieszkalne i trzy stodoły wraz ze wszystkimi zapasami żywności dla ludzi i inwentarza. Gospodarz Tomasz Włodarczyk został tak ciężko poparzony, że zupełnie stracił przytomność. Wszelki ratunek lekarski nic nie pomaga. Szkoda nieubezpieczona, przyczyna pożaru niewiadoma. Zaś następnego dnia spaliły się gumna dworskie w Rupniowie ze wszystkimi zbiorami.
Grafika – TUTAJ.
Kurjer Warszawski
Nr. 217.
Poniedziałek, dnia 9 sierpnia 1937 r.
+Mszana Dolna
Inspekcja prac terenowych. W sobotę w godzinach popołudniowych przybył na teren powiatu limanowskiego p. minister spraw wojskowych jen. dyw. Tadeusz Kasprzycki. Celem przyjazdu p. ministra była inspekcja prac terenowych Związku ziem górskich, a w szczególności robót przy budowie drogi Mszana Dolna — Lubomierz — Kamieniec.
Budowa drogi tej ma ważne znaczenie gospodarcze dla ludności powiatu limanowskiego i ziemi Władysława Orkana, a nadto znaczenie turystyczne, skracając o kilkadziesiąt kilometrów połączenie między Krakowem i Szczawnicą. P . minister Kasprzycki dokonał objazdu w towarzystwie członków prezydium Związku ziem górskich z prof. Goettlem na czele. Na terenie obozu wakacyjnego pod Mszaną Dolną powitali pana ministra przedstawiciele władz lokalnych ze starostą Małkowskim i miejscowa ludność z ks. dziekanem Stabrawą na czele.
Do pana ministra przemówił w serdecznych słowach ks. dziekan Stabrawa, wyrażając dla rządu Rzeczypospolitej wdzięczność za opiekę, jaką roztacza nad Podhalem, a w szczególności nad okolicami, które były kolebką Władysława Orkana, w odpowiedzi pan minister zwrócił się do miejscowego społeczeństwa o inicjatywę i pracę nad rozbudową tych pięknych zakątków kraju, w których dokonywały się poszczególne fragmenty czynu legionowego. Następnie p. minister dokonał inspekcji hufca junaków oraz przyjął defiladę młodzieży junackiej.
Grafika – TUTAJ.
Gazeta Lwowska
Nr.10.
Sobota, 14 Stycznia 1905.
Konkurs. Wydział Rady powiatowej w Limanowej ogłasza konkurs na posadę lekarza okręgowego w Tymbarku. Do posady tej przywiązana jest płaca roczna w kwocie 1000 kor. i ryczałt na objazdy w kwocie 800 kor.
Podanie o nadanie posady wraz z dowodami kwalifikacyi, wyszczególnionemi w § 7 ustawy z dnbia 2 lutego 1891 Dz. ust. I rozp. kr. Nr. 17, wnosić należy do Wydziału Rady powiatowej w Limanowej do dnia 15. lutego 1905.
Wydział Rady powiatowej.
Limanowa 31. grudnia 1904
Grafika – TUTAJ.
***
Cykl powstaje przy współpracy z panem Januszem Guzikiem, który zajął się opracowaniem materiałów, zaczerpniętych z zasobów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego, Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Narodowej Biblioteki Austrii.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in