Poniedziałek, 12 kwietnia
Damian, Juliusz, Zenon, Wiktor, Wiktoryna, Lubosław

rysio68

Dołączyl do portalu:2014-01-07 23:19:39
Ostatnia aktywność: 2020-04-09 00:16:19
"Trafiają do nas coraz młodsi ludzie". Wśród zmarłych pacjenci w wieku ok. 45 i 50 lat

Koniec demokracji! Jak filtrować prawdę i żyć w 2021 roku? Piotr Schramm [Expert w Bentleyu PLUS]
https://www.youtube.com/watch?v=uUTl5yzcvk4

2021-03-21 16:06:00
"Odmrażamy, ale z duszą na ramieniu". Minister wyjaśnia kiedy rekomendacje dla zwiększenia obostrzeń

@mnimitz: "elektryk szarlatan Zięba jej nie wystraszył" - Kłamiesz, Zięba nie jest elektrykiem.
Jeśli ktoś chce zastąpić szczura laboratoryjnego, jego sprawa. Jest warunek, ma być świadomy ryzyka/zysku.
– nie wiemy jaka jest skuteczność preparatu w niektórych podgrupach pacjentów (np. z osłabioną odpornością, u dzieci czy kobiet w ciąży lub karmiących)
– nie wiemy, jakie są korzyści ze szczepienia dla osób z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2.
– nie wiemy, w jakim stopniu wnioski z badań klinicznych będą aktualne ze względu na następujace w czasie potencjalne zmian w zakaźności wirusa, mutacji białka S i / lub wpływu koinfekcji.
– nie znamy skuteczności szczepionki w stosunku do infekcji bezobjawowych.
– nie mamy wiedzy na temat wpływu szczepionki na przeciwdziałanie długofalowym konsekwencjom COVID-19
– nie wiemy, czy szczepionka zmniejsza śmiertelność
– nie wiemy, czy szczepionka zapobiega transmisji wirusa.
– nie znamy działań niepożądanych, które wymagają dłuższego okresu obserwacji lub przebadania większej grupy ochotników.
Lyons-Weiler w swoim artykule opublikowanym w Journal of Translational Autoimmunity wykazał lokalne dopasowanie homologiczne białek SARS-CoV-2, w tym białka spike, do ludzkich protein i dał do zrozumienia, że takie komponenty powinny być wykluczone z opracowywania szczepionek na COVID-19, ze względu na ryzyko choroby autoimmunologicznej wywołanej przez szczepienie [8]. Szczepionki mRNA na COVID-19 opierają się właśnie na proteinie spike koronawrusa. Czyżby zbyt pochopnie wybrano właśnie białko spike jako czynnik indukujący odporność na SARS-CoV-2? Tego prawdopodobnie szybko się nie dowiemy, bo okres latencji dla rozwoju choroby autoimmunologicznej po zaszczepieniu można liczyć nawet w latach [9,10].
TOSKYCZNOŚĆ BIAŁKA SPIKE
Wybór białka spike do opracowania szczepionek na COVID-19 może być chybiony jeszcze z innego powodu. Ogólnie uważa się, że jedyną funkcją białka fuzyjnego spike jest umożliwienie wiązania się wirusa z komórką gospodarza w celu przedostania się do jej wnętrza, tak aby można było uwolnić materiał genetyczny oraz umożliwić replikację i amplifikację wirusa. Ostatnie obserwacje sugerują jednak, że białko spike SARS-CoV-2 samo w sobie (bez komponentu wirusowego) wyzwala sygnalizację komórkową, która może prowadzić do różnych procesów biologicznych [37,11]. Takie zdarzenia mogą być przyczyną patogenezy niektórych chorób, np. tętniczego nadciśnienia płucnego, choroby sercowo-naczyniowej, w tym choroby wieńcowej, nadciśnienia ogólnoustrojowego, udaru [11].
WZMOCNIENIE ZALEŻNE OD PRZECIWCIAŁ (ADE)
Warto sobie uświadomić, że szczepionki przeciwko SARS, MERS i RSV nigdy nie zostały zatwierdzone, a dane wygenerowane podczas opracowywania i testowania tych szczepionek wskazują na pewien istotny problem. Szczepionki zaprojektowane na bazie białka spike koronawirusa mogą nasilić przebieg COVID-19 poprzez wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE). W przypadku SARS zaobserwowano pewien rodzaj „pobudzania” układu odpornościowego u zwierząt zaszczepionych preparatem opartym na białku spike wirusa SARS. To pobudzenie zwiększało zachorowalność i śmiertelność po ekspozycji zaszczepionych zwierząt na dzikiego wirusa SARS. Wykazano, że szczepionki oparte na białkach spike SARS nie tylko nie zapewniły ochrony przed zakażeniem SARS-CoV, ale także zaszczepione myszy doświadczały nasilonej immunopatologii z naciekami eozynofilowymi w płucach [12]. Podobnie, fretki szczepione wcześniej przeciwko SARS-CoV również rozwinęły silną odpowiedź zapalną w obrębie wątroby [13]. W obu badaniach podejrzewano „komórkową odpowiedź immunologiczną”.
Doniesienia o reakcjach immunopatologicznych u zwierząt zaszczepionych szczepionkami przeciwko SARS-CoV, które następnie narażono na kontakt z wirusem SARS-CoV [15,16,17] ujawniły pewne obawy związane z przystąpieniem do badań klinicznych ze szczepionkami przeciwko SARS-CoV. Po pierwsze, istnieje precedens związany z nasileniem choroby związanej ze szczepionką na koronawirusa – koty immunizowane szczepionką wektorową przeciwko zakaźnemu zapaleniu otrzewnej (FIPV) rozwinęły ciężką chorobę, gdy zostały następnie zakażone FIPV [18]. Okazało się, że nieneutralizujące lub subneutralizujące przeciwciała ułatwiały wnikanie wirusa do makrofagów. Obawa, która jest ekstrapolowana z doświadczeń nad szczepionką FIPV dla kotów na szczepionki przeciwko ludzkiemu SARS-CoV, dotyczy tego, czy u biorców szczepionki rozwinie się cięższa choroba, jeśli zostaną narażeni lub zakażeni SARS-CoV po spadku miana przeciwciał neutralizujących. Druga obawa dotyczy tego, czy biorcy szczepionki SARS-CoV byliby narażeni na ryzyko rozwoju immunopatologii płuc w następstwie zakażenia niepowiązanym ludzkim koronawirusem, na przykład 229E, OC43, HKU1 lub NL63, który zwykle powoduje łagodną, samoograniczającą się chorobę [19].
Co więcej, o tym ryzyku nie informuje się należycie pacjentów [14].
ŚREDNIO- i DŁUGOOKRESOWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Średniookresowe działania niepożądane szczepionek, takie jak demielinizacja ośrodkowego układu nerwowego [20] i cukrzyca [21] mogą pojawiać się po około 3 latach. Nie wspomnę już o takich skutkach długoterminowych jak rak, choroba Alzheimera, czy choroba Parkinsona. Identyfikacja takich niekorzystnych skutków wymagałaby kilkudziesięciu lat dokładnego monitorowania zaszczepionych przypadków. Charakterystyka produktu leczniczego COMINRATY stwierdza „Nie przeprowadzono badań genotoksyczności ani rakotwórczości. Nie przewiduje się, aby składniki szczepionki (lipidy i mRNA) miały potencjalne działanie genotoksyczne” [4].
ALERGIA
Częstość występowania anafilaksji związanej ze szczepionką mRNA na SARS-CoV-2 (Pfizer) wydaje się być około 10 razy większa niż częstość zgłaszana w przypadku wszystkich poprzednich szczepionek i wynosi około 1 na 100 000 w porównaniu z 1 na 1 000 000 w przypadku innych szczepionek [22]
Anafilaksja to poważna reakcja wieloukładowa o szybkim początku, która może prowadzić do śmierci w wyniku uduszenia, zapaści sercowo-naczyniowej i innych powikłań [23].
PEG jest związkiem stosowanym jako substancja pomocnicza w lekach i został uznany za rzadką, „ukrytą” przyczynę reakcji IgE-zależnych i nawracającej anafilaksji [24]. Obecność lipidu PEG 2000 w szczepionkach mRNA wzbudziła obawy, że ten składnik może być powiązany z anafilaksją. Jak dotąd żadna inna szczepionka zawierająca PEG jako substancję czynną nie była szeroko stosowana. Wydaje się, że ryzyko uczulenia jest większe w przypadku leków do iniekcji zawierających PEG o wyższej masie cząsteczkowej. W opisach przypadków odnotowano anafilaksję związaną z preparatami jelitowymi zawierającymi PEG 3350 do PEG 4000 [24,25]
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami CDC wszystkie osoby, u których w wywiadzie wystąpiła reakcja anafilaktyczna na którykolwiek składnik szczepionki mRNA SARSCov-2, powinny unikać tych szczepionek, a to zalecenie wykluczałoby obecnie pacjentów z historią natychmiastowych reakcji związanych z PEG [22].
PEG są stosowane w produktach codziennego użytku, takich jak pasta do zębów i szampon, jako zagęszczacze, rozpuszczalniki, zmiękczacze i nośniki wilgoci, i od dziesięcioleci są używane jako środki przeczyszczające. Coraz większa liczba biofarmaceutyków obejmuje również związki PEGylowane [26]. Aż 72% ludzi ma co najmniej niektóre przeciwciała przeciwko PEG, prawdopodobnie w wyniku ekspozycji na kosmetyki i farmaceutyki [27]. Około 7% ma poziom wystarczająco wysoki, aby być predysponowanym do reakcji anafilaktycznych.
TOKSYCZNOŚĆ mRNA
Toksyczność obserwuje się w przypadku leków antywirusowych i przeciwnowotworowych, które zawierają nienaturalne analogi nukleozydów [28-30]. Kliniczne działania niepożądane obejmowały miopatię (spowodowaną toksycznością mitochondrialną), kwasicę mleczanową, zapalenie trzustki, lipodystrofię, stłuszczenie wątroby i uszkodzenie nerwów; niektóre były śmiertelne.
Nie należy również ignorować zgłaszanych toksyczności obserwowanych w przypadku szczepionki mRNA przeciw wściekliźnie [31], które obejmowały ograniczone ogólnoustrojowe zdarzenia niepożądane u większości pacjentów (78%), nawet 3. stopnia u ok. 10% pacjentów po dawkach 80-400 ug mRNA podawanych różnymi drogami, chociaż wnioski były takie, że szczepionka była ogólnie bezpieczna.
Mechanizmy zapalenia związane z mRNA zostały opisane przez Iavarone [32] i Liu [33]
INTEGRACJA Z GENOMEM GOSPODARZA
Samo RNA nie może zintegrować się z genomowym DNA bez obecności elementów retrowirusowych, które umożliwiają taką integrację (odwrotna transkryptaza i integraza). Należy jednak zwrócić uwagę, że sekwencje podobne do retrowirusów stanowią do 8% ludzkiego genomu [34]. Ponadto niektórzy biorcy leków lub szczepionek mRNA mogą być już zakażeni retrowirusem (np. HIV), co stanowi teoretyczny sposób na dostarczenie białek potrzebnych do integracji [35,36]. Uważa się jednak, że ryzyko integracji z genomem jest mało prawdopodobne [33], ale nie można tego całkowicie wykluczyć.
Życzę Teściowej wraz ze znajomymi zdrowia.
Źródło:
http://proremedium.pl/2021/02/07/szczepionka-na-covid-19-ryzyko-korzysci/

2021-02-10 02:14:42
100 tys. nauczycieli zgłosiło chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19

@daniell, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu wstrzyknięcia (84,1%), zmęczenie (62,9%), ból głowy (55,1%), ból mięśni (38,3%), dreszcze (31,9%), ból stawów (23,6%), gorączka (14,2 %), a ciężkie zdarzenie niepożądane wystąpiły u 0.0-4.6% uczestników (w zależności od podgrupy).
Na tym koniec.
Dalej to już rozległy ocean niewiedzy:
– nie wiemy, jak długo utrzymuje się odporność po szczepieniu, bo nie ma danych na temat skuteczności w okresie obserwacji dłuższym niż 2 miesiące.
– nie wiemy jaka jest skuteczność preparatu w niektórych podgrupach pacjentów (np. z osłabioną odpornością, u dzieci czy kobiet w ciąży lub karmiących)
– nie wiemy, jakie są korzyści ze szczepienia dla osób z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2.
– nie wiemy, w jakim stopniu wnioski z badań klinicznych będą aktualne ze względu na następujace w czasie potencjalne zmian w zakaźności wirusa, mutacji białka S i / lub wpływu koinfekcji.
– nie znamy skuteczności szczepionki w stosunku do infekcji bezobjawowych.
– nie mamy wiedzy na temat wpływu szczepionki na przeciwdziałanie długofalowym konsekwencjom COVID-19
– nie wiemy, czy szczepionka zmniejsza śmiertelność
– nie wiemy, czy szczepionka zapobiega transmisji wirusa.
– nie znamy działań niepożądanych, które wymagają dłuższego okresu obserwacji lub przebadania większej grupy ochotników.
W TAKIM RAZIE, NA JAKIEJ PODSTAWIE WYMIENIONE WYŻEJ AGENCJE STWIERDZIŁY, ŻE „ZNANE I POTENCJALNE KORZYŚCI PRZEWYŻSZAJĄ ZNANE I POTENCJALNE RYZYKO”?
Czy obawy o bezpieczeństwo szczepionek przeciwko COVID-19 to bełkot „antyszczepionkowców” i foliarzy? Zajrzymy zatem do literatury naukowej i poznajmy fakty, o których raczej nie informuje się pacjentów przed zaszczepieniem.
PŁODNOŚĆ
Podobno szczepionka nie wpływa na płodność, ale ten wniosek oparto na badaniach przeprowadzonych na szczurzych samicach [4]. Nie wiem czy to uspokaja Nasze Panie, ale co z przedstawicielami płci męskiej? 14 grudnia 2020 r. rozpoczęto próbę kliniczną o numerze NCT04665258, której celem jest „zbadanie wpływu szczepienia przeciwko COVID-19 na parametry nasienia i określenie, jak długo potencjalne zmiany mogą utrzymywać się po szczepieniu” [5]. Podobno, aby chronić płodność, niektórzy mężczyźni mogą rozważyć zamrożenie nasienia przed szczepieniem [6]. Co na to mężczyźni w wieku produkcyjnym i ich partnerki?
CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
Zapewne niewiele osób wie, że szczepionka przeciwko grypie H1N1 stosowana w Europie u niektórych pacjentów wywoływała narkolepsję, wynikającą z homologii między cząsteczką receptora 2 ludzkiej hipokretyny (inaczej oreksyny) a białkami obecnymi w szczepionce. Zostało to ustalone poprzez wykrycie krzyżowo reaktywnych przeciwciał w surowicy pacjentów, u których wystąpiła narkolepsja po szczepieniu przeciwko H1N1 w Europie [7].
Czy podobna sytuacja jest możliwa w przypadku szczepionki przeciwko COVID-19?
Lyons-Weiler w swoim artykule opublikowanym w Journal of Translational Autoimmunity wykazał lokalne dopasowanie homologiczne białek SARS-CoV-2, w tym białka spike, do ludzkich protein i dał do zrozumienia, że takie komponenty powinny być wykluczone z opracowywania szczepionek na COVID-19, ze względu na ryzyko choroby autoimmunologicznej wywołanej przez szczepienie [8]. Szczepionki mRNA na COVID-19 opierają się właśnie na proteinie spike koronawrusa. Czyżby zbyt pochopnie wybrano właśnie białko spike jako czynnik indukujący odporność na SARS-CoV-2? Tego prawdopodobnie szybko się nie dowiemy, bo okres latencji dla rozwoju choroby autoimmunologicznej po zaszczepieniu można liczyć nawet w latach [9,10].
TOSKYCZNOŚĆ BIAŁKA SPIKE
Wybór białka spike do opracowania szczepionek na COVID-19 może być chybiony jeszcze z innego powodu. Ogólnie uważa się, że jedyną funkcją białka fuzyjnego spike jest umożliwienie wiązania się wirusa z komórką gospodarza w celu przedostania się do jej wnętrza, tak aby można było uwolnić materiał genetyczny oraz umożliwić replikację i amplifikację wirusa. Ostatnie obserwacje sugerują jednak, że białko spike SARS-CoV-2 samo w sobie (bez komponentu wirusowego) wyzwala sygnalizację komórkową, która może prowadzić do różnych procesów biologicznych [37,11]. Takie zdarzenia mogą być przyczyną patogenezy niektórych chorób, np. tętniczego nadciśnienia płucnego, choroby sercowo-naczyniowej, w tym choroby wieńcowej, nadciśnienia ogólnoustrojowego, udaru [11].
WZMOCNIENIE ZALEŻNE OD PRZECIWCIAŁ (ADE)
Warto sobie uświadomić, że szczepionki przeciwko SARS, MERS i RSV nigdy nie zostały zatwierdzone, a dane wygenerowane podczas opracowywania i testowania tych szczepionek wskazują na pewien istotny problem. Szczepionki zaprojektowane na bazie białka spike koronawirusa mogą nasilić przebieg COVID-19 poprzez wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE). W przypadku SARS zaobserwowano pewien rodzaj „pobudzania” układu odpornościowego u zwierząt zaszczepionych preparatem opartym na białku spike wirusa SARS. To pobudzenie zwiększało zachorowalność i śmiertelność po ekspozycji zaszczepionych zwierząt na dzikiego wirusa SARS. Wykazano, że szczepionki oparte na białkach spike SARS nie tylko nie zapewniły ochrony przed zakażeniem SARS-CoV, ale także zaszczepione myszy doświadczały nasilonej immunopatologii z naciekami eozynofilowymi w płucach [12]. Podobnie, fretki szczepione wcześniej przeciwko SARS-CoV również rozwinęły silną odpowiedź zapalną w obrębie wątroby [13]. W obu badaniach podejrzewano „komórkową odpowiedź immunologiczną”.
Doniesienia o reakcjach immunopatologicznych u zwierząt zaszczepionych szczepionkami przeciwko SARS-CoV, które następnie narażono na kontakt z wirusem SARS-CoV [15,16,17] ujawniły pewne obawy związane z przystąpieniem do badań klinicznych ze szczepionkami przeciwko SARS-CoV. Po pierwsze, istnieje precedens związany z nasileniem choroby związanej ze szczepionką na koronawirusa – koty immunizowane szczepionką wektorową przeciwko zakaźnemu zapaleniu otrzewnej (FIPV) rozwinęły ciężką chorobę, gdy zostały następnie zakażone FIPV [18]. Okazało się, że nieneutralizujące lub subneutralizujące przeciwciała ułatwiały wnikanie wirusa do makrofagów. Obawa, która jest ekstrapolowana z doświadczeń nad szczepionką FIPV dla kotów na szczepionki przeciwko ludzkiemu SARS-CoV, dotyczy tego, czy u biorców szczepionki rozwinie się cięższa choroba, jeśli zostaną narażeni lub zakażeni SARS-CoV po spadku miana przeciwciał neutralizujących. Druga obawa dotyczy tego, czy biorcy szczepionki SARS-CoV byliby narażeni na ryzyko rozwoju immunopatologii płuc w następstwie zakażenia niepowiązanym ludzkim koronawirusem, na przykład 229E, OC43, HKU1 lub NL63, który zwykle powoduje łagodną, samoograniczającą się chorobę [19].
Co więcej, o tym ryzyku nie informuje się należycie pacjentów [14].
ŚREDNIO- i DŁUGOOKRESOWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Średniookresowe działania niepożądane szczepionek, takie jak demielinizacja ośrodkowego układu nerwowego [20] i cukrzyca [21] mogą pojawiać się po około 3 latach. Nie wspomnę już o takich skutkach długoterminowych jak rak, choroba Alzheimera, czy choroba Parkinsona. Identyfikacja takich niekorzystnych skutków wymagałaby kilkudziesięciu lat dokładnego monitorowania zaszczepionych przypadków. Charakterystyka produktu leczniczego COMINRATY stwierdza „Nie przeprowadzono badań genotoksyczności ani rakotwórczości. Nie przewiduje się, aby składniki szczepionki (lipidy i mRNA) miały potencjalne działanie genotoksyczne” [4].
ALERGIA
Częstość występowania anafilaksji związanej ze szczepionką mRNA na SARS-CoV-2 (Pfizer) wydaje się być około 10 razy większa niż częstość zgłaszana w przypadku wszystkich poprzednich szczepionek i wynosi około 1 na 100 000 w porównaniu z 1 na 1 000 000 w przypadku innych szczepionek [22]
Anafilaksja to poważna reakcja wieloukładowa o szybkim początku, która może prowadzić do śmierci w wyniku uduszenia, zapaści sercowo-naczyniowej i innych powikłań [23].
PEG jest związkiem stosowanym jako substancja pomocnicza w lekach i został uznany za rzadką, „ukrytą” przyczynę reakcji IgE-zależnych i nawracającej anafilaksji [24]. Obecność lipidu PEG 2000 w szczepionkach mRNA wzbudziła obawy, że ten składnik może być powiązany z anafilaksją. Jak dotąd żadna inna szczepionka zawierająca PEG jako substancję czynną nie była szeroko stosowana. Wydaje się, że ryzyko uczulenia jest większe w przypadku leków do iniekcji zawierających PEG o wyższej masie cząsteczkowej. W opisach przypadków odnotowano anafilaksję związaną z preparatami jelitowymi zawierającymi PEG 3350 do PEG 4000 [24,25]
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami CDC wszystkie osoby, u których w wywiadzie wystąpiła reakcja anafilaktyczna na którykolwiek składnik szczepionki mRNA SARSCov-2, powinny unikać tych szczepionek, a to zalecenie wykluczałoby obecnie pacjentów z historią natychmiastowych reakcji związanych z PEG [22].
PEG są stosowane w produktach codziennego użytku, takich jak pasta do zębów i szampon, jako zagęszczacze, rozpuszczalniki, zmiękczacze i nośniki wilgoci, i od dziesięcioleci są używane jako środki przeczyszczające. Coraz większa liczba biofarmaceutyków obejmuje również związki PEGylowane [26]. Aż 72% ludzi ma co najmniej niektóre przeciwciała przeciwko PEG, prawdopodobnie w wyniku ekspozycji na kosmetyki i farmaceutyki [27]. Około 7% ma poziom wystarczająco wysoki, aby być predysponowanym do reakcji anafilaktycznych.
TOKSYCZNOŚĆ mRNA
Toksyczność obserwuje się w przypadku leków antywirusowych i przeciwnowotworowych, które zawierają nienaturalne analogi nukleozydów [28-30]. Kliniczne działania niepożądane obejmowały miopatię (spowodowaną toksycznością mitochondrialną), kwasicę mleczanową, zapalenie trzustki, lipodystrofię, stłuszczenie wątroby i uszkodzenie nerwów; niektóre były śmiertelne.
Nie należy również ignorować zgłaszanych toksyczności obserwowanych w przypadku szczepionki mRNA przeciw wściekliźnie [31], które obejmowały ograniczone ogólnoustrojowe zdarzenia niepożądane u większości pacjentów (78%), nawet 3. stopnia u ok. 10% pacjentów po dawkach 80-400 ug mRNA podawanych różnymi drogami, chociaż wnioski były takie, że szczepionka była ogólnie bezpieczna.
Mechanizmy zapalenia związane z mRNA zostały opisane przez Iavarone [32] i Liu [33]
INTEGRACJA Z GENOMEM GOSPODARZA
Samo RNA nie może zintegrować się z genomowym DNA bez obecności elementów retrowirusowych, które umożliwiają taką integrację (odwrotna transkryptaza i integraza). Należy jednak zwrócić uwagę, że sekwencje podobne do retrowirusów stanowią do 8% ludzkiego genomu [34]. Ponadto niektórzy biorcy leków lub szczepionek mRNA mogą być już zakażeni retrowirusem (np. HIV), co stanowi teoretyczny sposób na dostarczenie białek potrzebnych do integracji [35,36]. Uważa się jednak, że ryzyko integracji z genomem jest mało prawdopodobne [33], ale nie można tego całkowicie wykluczyć.
KONKLUZJA
Biorąc pod uwagę powyższe, powtarzam pytanie: NA JAKIEJ PODSTAWIE WYMIENIONE WYŻEJ AGENCJE STWIERDZIŁY, ŻE „ZNANE I POTENCJALNE KORZYŚCI PRZEWYŻSZAJĄ ZNANE I POTENCJALNE RYZYKO”?
Presja społeczna?
Presja medialna?
Presja towarzystw naukowych?
Presja rządów?
Presja zysku?
Bo wcześniej szczepionki uratowały miliony istnień?
Bo jest pandemia „wielce śmiertelnego i zakaźnego” SARS-CoV-2?
Bo to "jedyna" droga do "wolności"?
Bo musimy coś zrobić?
Jeśli w tym największym światowym eksperymencie coś pójdzie nie tak, to powiemy, że chcieliśmy dobrze, a wyszło…no właśnie historia już nie raz pokazała, że pośpiech i presja może przynieść więcej strat niż korzyści [38].
PIŚMIENNICTWO: http://proremedium.pl/.../szczepionka-na-covid-19-ryzyko.../

2021-02-09 12:51:45
Rozkodowanie radia

Podaj kod z pola security, jeśli nie wpisywałeś błędnych kodów. Znajdziesz go tutaj:
http://ww2.justanswer.com/uploads/RI/rickyrenault/2013-01-19_113443_pre-code.jpg

2018-02-24 23:12:06
Wadliwa szczepionka dla setek pacjentów. Lekarze wiedzieli, że wstrzykują niepełnowartościowy produkt

Cytaty:
"Lekarze stosują na dzieciach szczepionki przeznaczone do utylizacji, a niektórzy urzędnicy wiedzą o tym od dawna. Nic nie mówią, bo nie chcą wspierać ruchów antyszczepionkowych

- To, że preparaty przeznaczone do utylizacji są podawane pacjentom, jest w środowisku tajemnicą poliszynela od lat.

Być może przychodnie nie powinny sprzedawać szczepionek, skoro nie umieją o nie należycie zadbać – mówi Trzciński.

– Nie ma reakcji, bo wszyscy się obawiają, że byłoby to dawanie paliwa ruchom antyszczepionkowym –

Jego zdaniem rosnąca popularność antyszczepionkowców nie może powodować zamiatania pod dywan problemów związanych z bezpieczeństwem pacjentów."
http://zdrowie.dziennik.pl/artykuly/568061,setki-pacjentow-dostaly-wadliwa-szczepionke.html
Nie ma sensu komentowania tego, Zamiast macie link do całości świetnego filmu dokumentalnego Adama Kołaczka "Plaga 2. Choroby nakazane prawem" Link: https://www.cda.pl/video/192856462

2018-02-05 13:11:08
Jak wszczepiamy nowotwory w siebie i swoje dzieci! Może zamiast zrzutek na leczenie pomyśleć? Przeanalizować?

Wykład dr Judy Mikovits na Konferencji o szczepieniach, która odbyła się w Warszawie.
(retrowirusy i modyfikacja naszego DNA)
Były pracownik laboratorium broni biologicznej w USA, zmodyfikowała m. innymi wirus EBOLA, jako broń biologiczna.
Wirus "ZIKA" czyli przykrywka na eksperymenty z retrowirusami w szczepionkach.
Inne funkcje "zanieczyszczeń" w szczepionkach.
Będziecie wiedzieć co myśleć, jak Wam ktoś powie, że szczepionki to najlepiej przebadane itd. itp.
Konferencja zorganizowana przez Kukiz15.
https://www.youtube.com/watch?v=7GyRFlqr6Qw

2017-12-01 23:37:38
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in