Wtorek, 02 czerwca
Erazm, Marianna, Marcelin, Piotr, Marzena

rysio68

Dołączyl do portalu:2014-01-07 23:19:39
Ostatnia aktywność: 2020-04-09 00:16:19
Włoscy lekarze: 30 proc. wyleczonych z Covid-19 będzie mieć problemy z układem oddechowym

@morbius Cytuję: " No i gdzie teraz są nasi altmedowcy, antyszczepionkowcy, foliarze, płaskoziemcy tak aktywni na portalu? Ci, którzy twierdzą, że wirus nie istnieje."
Są tam, gdzie chcą. Może doszli do wniosków, że nie każdego można uświadomić. Dla wyznawców religii szczepionkowej dobra wiadomość, jest już szczepionka na koronoświrusa, wyniki są obiecujące:
Wstępne wyniki badań szczepionki mRNA-1273


Badanie dotychczas przeprowadzono na 45 uczestnikach. uczestnicy zostali podzieleni na trzy 15 osobowe grupy ze względu na dawkę szczepionki:

25 µg (mikrogram) mRNA-1273 w 0,5 ml domięśniowej iniekcji,
100 µg mRNA-1273 w 0,5 ml domięśniowej iniekcji oraz
250 µg mRNA-1273 w 0,5 ml domięśniowej iniekcji.
W grupie gdzie podano 100 µg był jeden przypadek ciężkiej reakcji poszczepiennej na poziomie trzecim w miejscu iniekcji szczepionki.
W grupie gdzie podano dawkę 250 µg było 15 uczestników, po podaniu drugiej dawki szczepionki w ilości 250 µg zaobserwowano ogólnoustrojowe niepożądane odczyny poszczepienne na poziomie trzecim. To daje 20% wskaźnik ciężkich NOP"
Po tak "Obiecujących" efektach szczepionki mam nadzieje, że proszczepy w blokach startowych przygotowują raciczki do iniekcji " Największego osiągnięcia medycyny"
Dane za pubmedinfo.

2020-05-26 23:14:43
Decyzja o maseczkach w przyszłym tygodniu

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwaZawiadomienie zostaje przekazane jednocześnie do wiadomości:

Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Wojciech Skweres - Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny

Waldemar Kraska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

Sławomir Gadomski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

Janusz Cieszyński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

Maciej Miłkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

Anna Goławska - Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia;

Przemysław Humięcki - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.

Prezydent RP Andrzej Duda

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Prezes PIS Jarosław Kaczyński

Minister Środowiska Michał Woś

Minister Klimatu Michał Kurtyka

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek

Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona zbrodni ludobójstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przestępstwo to polega na wydaniu rozporządzenia podwyższającego stukrotnie normy promieniowania elektromagnetycznego, co poskutkowało ekspresowym zwiększeniem mocy nadajników przez operatorów. Ustalono już przyczynowy wpływ promieniowania mikrofalowego na zwiększenie infekcyjności i agresywności wirusów z grupy SARS CoV do której to grupy należy będący przyczyną obecnej pandemii wirus SARS CoV- 2, który spowodował już w Polsce według oficjalnych danych 800 ofiar śmiertelnych.

Istnieje wiele doniesień o zbieżności miejsca nowo wprowadzonej sieci 5G, w tym szpitali lub bardzo dużego zagęszczenia stacji bazowych poprzednich generacji z obszarami, gdzie wystąpiła największa ekspansja zachorowań na COVID-19 i wysoka śmiertelność zarażonych. Doniesienia te są wyciszane, a mówienie lub pisanie o takiej zbieżności w środkach masowego przekazu, na You-Tube, Facebooku i innych platformach informacyjnych jest oficjalnie zabronione, przy czym informacje są szybko usuwane.

Możemy się więc spodziewać, że solidne opracowania na ten temat będą potrzebowały wielu lat na dopuszczenie do opublikowania. Obecny stan wiedzy jest jednak wystarczający, aby prześledzić mechanizm oddziaływania promieniowania mikrofalowego na zjadliwość wirusa. Informacje te znajdziemy w każdej bibliotece akademickiej. Biegli w sztuce naukowcy, ogarniający całość procesów odbywających się w komórce, a nie wyspecjalizowani w badaniu przez całe życie jednego elementu, muszą już od dawna wiedzieć o tym. Nie jest więc niespodziewane, że to właśnie ta grupa wirusów jest tak intensywnie badana w badawczych ośrodkach wojskowych od wielu lat. Wirus który możemy, przynajmniej w jakimś stopniu, zdalnie włączyć i wyłączyć to ideał broni biologicznej. Jak przedstawiam to w szerzej rozpatrującej zagadnienie załączonej pracy, prawie identyczny wirus SARS CoV, różniący się tylko fragmentami sekwencji białek odpowiedzialnymi za przyleganie wirusa do komórek ludzkich, wykorzystuje do infekcji i zmasowanego rozprzestrzeniania się po organizmie te same dwa szlaki sygnalizacji komórkowej, które są niezależnie uruchamiane przez mikrofale. Wyższy poziom natężenia mikrofal oznacza większą zjadliwość wirusa i większą śmiertelność pacjentów, a być może śmiertelność ta jest całkowicie zależna od obecności mikrofal. Biorąc pod uwagę, że pandemie grypy okresowej, a więc również koronawirusa, występują cyklicznie razem z wysoką aktywnością słoneczną, a ta jest obecnie w swoim minimum, wirusy te mają w sposób naturalny niewielką możliwość wytworzenia poważnych konsekwencji epidemiologicznych w tym i w następnym sezonie grypowym (listopad-kwiecień). Potrzebują stymulacji.

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podwyższył rozporządzeniem z grudnia 2019 roku normy pola elektromagnetycznego wysokich częstotliwości nie dwu lub pięciokrotnie, czy w zależności od zgłaszanych przez operatorów komórkowych potrzeb, ale stukrotnie do najwyższej wartości akceptowanej na forum międzynarodowym. Do wartości funkcjonującej w niektórych państwach nie ze względu na kompromis zysków ekonomicznych i szkód zdrowotnych, ale ze względu na zaszłości historyczne kiedy wprowadzając nadajniki radiowe i radary nie prowadzono jeszcze badań molekularnych, a rozpatrywano jedynie ostre zaburzenia funkcjonowania organizmów. Teraz państwa, które mają te normy nie chcą się z nich wycofać w obawie przed ogromnymi odszkodowaniami jakie należałyby się osobom poszkodowanym, gdyby wina szkód została uznana po stronie operatorów telekomunikacyjnych i państwa, które przyjęło błędne normy. Minister Szumowski podwyższył tak bardzo normy natężenia pola elektromagnetycznego ignorując zgłaszane uwagi w ekspresowych konsultacjach społecznych i wbrew zaleceniom polskich organizacji państwowych ustanowionych w celu dbania o zdrowie obywateli i środowisko.

O długotrwałych następstwach podwyższenia norm pól elektromagnetycznych w postaci skoku umieralności na nowotwory i inne choroby cywilizacyjne informowałam ministra Szumowskiego i inne decyzyjne osoby w Ministerstwie Zdrowia w mojej petycji w sprawie procedowania rozporządzenia podwyższającego normy promieniowania elektromagnetycznego z dnia 25.11.2019, wyposażonej w załączniki dostarczające konkretnej wiedzy.

Operatorzy telefonii komórkowej wiedząc o planowanym podwyższeniu normy już na kilka miesięcy wcześniej zwiększali moc nadajników, przykładowo będąca w sąsiedztwie laboratorium z którego korzystałam stacja bazowa zaczęła sukcesywnie zwiększać moc od pierwszego października 2019r. Jeszcze przed ogłoszeniem pandemii pole elektromagnetyczne od stacji bazowej było wielokrotnie większe od poprzednio wykorzystywanego. Możemy się spodziewać, że duża cześć operatorów postąpiła podobnie, podbijając moce nadajników jeszcze przed ogłoszeniem pandemii.

Liczba osób, które umarły z powodu pandemii COVID-19 może być realnie kilkukrotnie mniejsza niż podawana oficjalnie wartość, ze względu na naciski na polskich lekarzy, z groźbą pozbawienia ich prawa wykonywania zawodu, przez globalistyczne organizacje międzynarodowe starające się dokonać w poszczególnych państwach reorganizacji struktury własności kapitału produkcyjnego na rzecz karteli międzynarodowych. Jednak i tak ilość ta kwalifikuje niniejsze przestępstwo jako zbrodnię ludobójstwa, a efekty wprowadzenia 100-krotnego podwyższenia normy trwają nadal i będzie siać śmierć w kolejnych latach.

Zakładam, że Minister Szumowski, będąc profesorem medycyny, zanim podwyższył 100-krotnie normy promieniowania, zapoznał się ze szlakami sygnałowymi uruchamianymi pod wpływem nadajników mikrofalowych i z tym jakie procesy one uruchamiają. Jednocześnie spodziewam się, że Minister Szumowski po wybuchu obecnej epidemii albo też poprzedniej - SARS, zapoznał się ze szlakami sygnalizacyjnymi wykorzystywanymi przez SARS CoV- 2 i podobne wirusy w infekowaniu komórek, wybudzaniu z latencji i agresywnym rozprzestrzenianiu się. Przypuszczam więc, że posiada tę wiedzę, na której i ja się opieram w załączonej publikacji.

Jak już zaznaczyłam. Informacje dotyczące powiązania pandemii COVID-19 z siecią 5G są obecnie oficjalnie cenzurowane zarówno w mediach głównego nurtu jak i w internecie. Nie potrzebujemy cenzurować pustych plotek. Cenzuruje się to czemu nie potrafimy zaprzeczyć, to co zagraża utrzymaniu władzy. W ten sposób gremia rządowe same wskazują, że ukrywają problem, który dobrze znają.

Proszę o nadanie biegu sprawie z należytym poczuciem odpowiedzialności w zaistniałej sytuacji, w której nieodpowiedzialnie wydane rozporządzenie decyduje o życiu wielu osób w nadchodzącej przyszłości.Z poważaniem

dr Diana Wojtkowiak

Załącznik:

D. Wojtkowiak; Związek pandemii koronowirusa SARS CoV-2 z siecią 5G; Gdańsk 7.05.2020

2020-05-20 16:38:54
Rekordowy dobowy przyrost zakażeń w regionie: aż 7 przypadków - 3 mężczyzn i 4 kobiety

@miro, nie wiemy jakie są statystyki, bo trzeba by przebadać całą populację pod kątem SARS-COV-2, ale jak?
Testy RT-PCR w wypadku tego wirusa są niewiarygodne, według twórcy metody. (Nie analizowałem tematu, więc tylko sygnalizuję)
Wiadomo natomiast jak radzić sobie z COVID-19, przetestowali to Chińczycy. Niestety, ani media, ani społeczeństwo nie jest tym zainteresowane.
To, co każdy może to dbać o swoją odporność.
1. Kwercetyna - blokuje fałszywe klucze koronawirusa.
2. Cynk - uniemożliwia ucieczkę wirusa z lizosomu lub endosomu.
3. Obydwa składniki hamują replikację wirusa w jądrze komórkowym.
4. Czarnuszka siewna, ( Nigella sativa) Nie ustępuje aktywnością na COVID-19 w stosunku do Arechinu i Plaquenilu i nie jest toksyczna.
Wniosek z publikacji naukowej z 7.04.2020.
Bouchentouf Salim1,2,* and Missoum Noureddine2,3
1: Facult of Technology, Doctor Tahar Moulay University of Saida, Algeria

2: Laboratory of Natural products and Bioactives, University of Tlemcen

3: Faculty of Technology, University Hassiba Ben Bouali of Chlef, Algeria
Celem niniejszego badania jest identyfikacja cząsteczek , które mogą hamować COVID-19 działających na główną proteazę (Mpro). Uzyskane wyniki za pomocą dokowania molekularnego wykazały, że Nigellidine i αhederin są głównymi związkami z Nigella sativa, które mogą hamować COVID-19, dając takie same lub lepsze wynik energetyczny w porównaniu z lekami testowanymi klinicznie. Wyniki te zachęcają do dalszych badań in vitro i in vivo dochodzenia, a także zachęcają do tradycyjnego stosowania.
Można się chronić przed COVID-19 mądrze, lub głupio np. zakładając maseczkę i hodując w wilgoci i ciepełku kolonie bakterii i grzybków, a następnie dla "Zdrowia" je wdychać. Nie jestem lekarzem, tylko osobą zainteresowaną zdrowiem swoim i bliskich.

2020-04-18 23:24:03
Rozkodowanie radia

Podaj kod z pola security, jeśli nie wpisywałeś błędnych kodów. Znajdziesz go tutaj:
http://ww2.justanswer.com/uploads/RI/rickyrenault/2013-01-19_113443_pre-code.jpg

2018-02-24 23:12:06
Wadliwa szczepionka dla setek pacjentów. Lekarze wiedzieli, że wstrzykują niepełnowartościowy produkt

Cytaty:
"Lekarze stosują na dzieciach szczepionki przeznaczone do utylizacji, a niektórzy urzędnicy wiedzą o tym od dawna. Nic nie mówią, bo nie chcą wspierać ruchów antyszczepionkowych

- To, że preparaty przeznaczone do utylizacji są podawane pacjentom, jest w środowisku tajemnicą poliszynela od lat.

Być może przychodnie nie powinny sprzedawać szczepionek, skoro nie umieją o nie należycie zadbać – mówi Trzciński.

– Nie ma reakcji, bo wszyscy się obawiają, że byłoby to dawanie paliwa ruchom antyszczepionkowym –

Jego zdaniem rosnąca popularność antyszczepionkowców nie może powodować zamiatania pod dywan problemów związanych z bezpieczeństwem pacjentów."
http://zdrowie.dziennik.pl/artykuly/568061,setki-pacjentow-dostaly-wadliwa-szczepionke.html
Nie ma sensu komentowania tego, Zamiast macie link do całości świetnego filmu dokumentalnego Adama Kołaczka "Plaga 2. Choroby nakazane prawem" Link: https://www.cda.pl/video/192856462

2018-02-05 13:11:08
Jak wszczepiamy nowotwory w siebie i swoje dzieci! Może zamiast zrzutek na leczenie pomyśleć? Przeanalizować?

Wykład dr Judy Mikovits na Konferencji o szczepieniach, która odbyła się w Warszawie.
(retrowirusy i modyfikacja naszego DNA)
Były pracownik laboratorium broni biologicznej w USA, zmodyfikowała m. innymi wirus EBOLA, jako broń biologiczna.
Wirus "ZIKA" czyli przykrywka na eksperymenty z retrowirusami w szczepionkach.
Inne funkcje "zanieczyszczeń" w szczepionkach.
Będziecie wiedzieć co myśleć, jak Wam ktoś powie, że szczepionki to najlepiej przebadane itd. itp.
Konferencja zorganizowana przez Kukiz15.
https://www.youtube.com/watch?v=7GyRFlqr6Qw

2017-12-01 23:37:38
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in