Poniedziałek, 01 marca
Albina, Antonina, Dawid, Radosław

Zyskają mniejsze gospodarstwa domowe, podwyżki dla wielodzietnych rodzin

06.01.2019 06:45:00 PAN 11 9538

Laskowa. Gmina Laskowa także wprowadziła nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Niektórzy z mieszkańców zapłacą mniej, wieloosobowe rodziny muszą liczyć się z podwyżką.

Podczas ostatniej, trzeciej w tej kadencji sesji Rady Gminy Laskowa radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia nowych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W głosowaniu radni nie byli jednomyślni – uchwałę przyjęto 9 głosami za, przy 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się.

Jak wygląda nowy system „śmieciowy” w gminie? Gospodarstwa domowe zostały podzielone na trzy kategorie: jednoosobowe, dwuosobowe oraz takie, w których zamieszkują trzy lub więcej osób. W przypadku odpadów gromadzonych i oddawanych w sposób selektywny, miesięczne stawki od jednego gospodarstwa domowego wynoszą odpowiednio 15, 25 i 45 zł. Dla śmieci niesegregowanych są one wyższe – ustalono je na poziomie 40, 70 i 110 zł, w zależności od liczby osób tworzących gospodarstwo domowe. Nowe stawki będą obowiązywać od dnia 1 lutego 2019 roku.

Kto za śmieci zapłaci mniej, a kogo czeka podwyżka? Na nowych stawkach skorzystają osoby mieszkające samotnie bądź dwuosobowe rodziny. W minionym roku jednoosobowe gospodarstwo domowe płaciło za śmieci połowę normalnej ceny, czyli 18 lub 49,5 zł miesięcznie. Teraz stawki są odpowiednio mniejsze o 3 i 9,5 zł. Dwuosobowe gospodarstwo domowe płaciło dotąd 36 lub 99 zł, teraz może liczyć na obniżkę o odpowiednio 11 i 29 zł miesięcznie. Więcej zapłacą natomiast rodziny trzyosobowe i większe. Do tej pory te gospodarstwa domowe obowiązywała standardowa stawka w wysokości 36 lub 99 zł miesięcznie. Nowe ceny będą wyższe o odpowiednio 9 lub 11 zł miesięcznie.

Jeden z radnych, Czesław Zelek, już po głosowaniu dopytywał czy mieszkańcy mogą we własnym zakresie znaleźć firmę, która odbierze od nich odpady, jeśli jej oferta okaże się korzystniejsza. Wójt Piotr Stach odpowiedział jednak, że nie jest to możliwe. Później radca prawny doprecyzował, że podpisanie indywidualnej umowy jest możliwe, ale nie zwalnia mieszkańca od ponoszenia opłat wynikających z systemu gospodarowania odpadami, organizowanego przez samorząd. Oprócz tego, radny zwrócił uwagę, że podczas zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach nie uzgadniano kategorii dwuosobowych gospodarstw domowych. - Jeszcze gdy pełniłem funkcję wójta, miałem telefony od wielu mieszkańców, głównie emerytów, którzy prosili by dla dwóch osób stawki były niższe, postanowiliśmy to uwzględnić - wyjaśniał Piotr Stach.

Rada Gminy ustaliła również opłatę od domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna, zryczałtowana stawka wynosi 180 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 440 zł w przypadku śmieci niesegregowanych (do tej pory właściciele tych nieruchomości płacili odpowiednio 144 zł i 396 zł rocznie).

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in