-1°   dziś 0°   jutro
Środa, 29 listopada Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Zmienią siedzibę biblioteki. Radni nie zgodzili się na likwidację jej filii i utworzenie "punktów bibliotecznych"

08.11.2019 05:30:00 pan
11 10599

Stara Wieś/Limanowa. Burzliwa dyskusja radnych towarzyszyła punktu porządku obrad ostatniej sesji Rady Gminy Limanowa, dotyczącego uchwały o zamiarze zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi i likwidacji jej filii.

– Po spotkaniach wiejskich i spotkaniach z mieszkańcami Starej Wsi, reprezentatywna grupa mieszkańców zdecydowała, by lokal zajmowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną został przekształcony na filę przedszkola – powiedział radnym wójt Jan Skrzekut.

Od lipca przyszłego roku, Gminna Biblioteka Publiczna ma zostać przeniesiona do budynku Urzędu Gminy przy ul. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Zajmie dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 90 m kw., w których dawniej mieścił się sklep obuwniczy.

Zmiany miały objąć także 7 filii gminnej biblioteki, w miejsce których samorząd miał utworzyć 11 punktów bibliotecznych w świetlicach wiejskich. – Rozszerzylibyśmy ich działalność na wszystkie świetlice, które są na terenie gminy Limanowa. W każdej z nich znajdowałby się regał z książkami, mieszkańcy będą wtedy mogli z nich korzystać w swoich miejscowościach. Żeby była jasność: to nie jest tak, że ograniczamy dostęp do książki, wręcz przeciwnie. Oprócz tego, będziemy próbować iść w kierunku nowości, takich jak książkomaty, na które można pozyskać pieniądze z zewnątrz. Ponadto, mieszkańcy będą mogli też korzystać z bibliotek w szkołach, doposażymy je książkami ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej – przekonywał wójt.

Zobacz również:

Przed głosowaniem, radny z Kłodnego Władysław Lachor złożył wniosek o zmianę w projekcie – wycofanie paragrafów dotyczących likwidacji filii i utworzenia punktów bibliotecznych w świetlicach. – Mieszkańcy Starej Wsi już zdecydowali, że zamiast biblioteki chcą przedszkola i nie mam nic przeciwko temu. Natomiast odnośnie zamiaru likwidacji filii, mieszkańcy innych miejscowości nie wypowiedzieli się na ten temat – zauważył radny.

Z kolei radny Daniel Łącki poparł pomysł poszerzenia oferty świetlic wiejskich o niewielkie księgozbiory – zwrócił uwagę, że dzięki stworzeniu punktów bibliotecznych, bezpośredni dostęp do książek zyskają mieszkańcy Młynnego, Pasierbca, Walowej Góry czy Makowicy. – To wyrównanie pewnych niesprawiedliwości, z którymi mamy teraz do czynienia – powiedział.

Wniosek radnego Władysława Lachora o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały został poddany pod głosowanie. Przyjęto go 11 głosami, za przy głosach 10 przeciw.

Radna z Koszar, Zuzanna Kolawa, przywołała zdanie o poszanowaniu decyzji mieszkańców. - Odwołajmy się do zebrań wiejskich. Jeżeli mieszkańcy zdecydują, tak jak zdecydowali mieszkańcy w Starej Wsi, to się im ukłonimy i podejmiemy stosowną uchwałę – stwierdziła.

Niektórzy radni wskazywali, że z uwagi na potrzeby mieszkańców Starej Wsi, pośpiech przy przenoszeniu siedziby biblioteki jest uzasadniony, podkreślając że takie okoliczności nie występują w odniesieniu do filii. – Jest czas na to, by spokojnie podejść do tematu. Nie ukrywam, że od początku byłem przeciwko likwidacji filii. Proszę zwrócić uwagę na postępujący proces cyfryzacji. Wszyscy zastanawiamy się, jak odciągnąć dzieci od komputera. Ale co damy im w zamian? - mówił przewodniczący Rady Gminy Limanowa, Stanisław Młyński z Nowego Rybia.

Wójt Jan Skrzekut wobec głosów radnych wniósł o zdjęcie całego punktu z porządku obrad. Natomiast o zarządzenie przerwy dwukrotnie prosił radny z Pisarzowej Antoni Frączek. Ostatecznie, przewodniczący zarządził 5 minut przerwy. Po wznowieniu obrad wójt wycofał swój wniosek, po czym w imieniu klubu radnych PiS radny Frączek wniósł o to samo, czyli wycofanie tego punktu z porządku obrad.

Radna Iwona Wojak-Ćwik przypomniała, że mieszkańcy Starej Wsi potrzebują przedszkola. Proponowała, by podjąć uchwałę o zmianie siedziby. Równocześnie, przed kolejną sesją radni i sołtysi mogliby zebrać opinie mieszkańców swoich miejscowości w temacie likwidacji filii, tak by można było podjąć świadomą decyzję. – Lepszym miejscem dla głównej siedziby biblioteki jest Limanowa, bo jest dostępna dla wszystkich, w przeciwieństwie do Starej Wsi – dodała.

– Ta dyskusja jest dowodem, że to problem złożony, indywidualny dla każdej miejscowości. Udowadniamy, jak skomplikowane jest podjęcie takiej decyzji w jednej uchwale – ocenił radny Marek Borucki.

W długiej, nieco chaotycznej dyskusji przepełnionej rozmaitymi wnioskami i propozycjami radnych, padały też pytania o kwestie finansowe. Jak powiedział wójt, funkcjonowanie gminnej biblioteki wraz z filiami kosztuje samorząd około 500 tys. zł, z czego 350 tys. zł stanowią wydatki na wynagrodzenie personelu placówek.

Wniosek Antoniego Frączka został odrzucony w głosowaniu, kolejno więc poddano pod głosowanie uchwałę po uwzględnieniu zmian proponowanych przez Władysława Lachora. Ostatecznie, przyjęto ją jednogłośnie.

Do tematu będziemy powracać.

udostępnij

Komentarze (11)

michalpozi
2019-11-08 08:07:36
4 5
Co z tego, że nowy wójt jak radnych ma za mało. Stary układ blokuje zmiany, miały być oszczędności ale nie będzie. A za chwile będą pytać zdziwieni skąd taki duży dług i dlaczego brak inwestycji. Kłody pod nogi a później będzie "to nie my, to on"
Odpowiedz
zibim
2019-11-08 08:34:57
0 3
W Gminie potrzeba gospodarza a nie" strażnika kasy".Jakoś Miasto nie boi się zadłużenia i prowadzi kolosalne inwestycje .Należałoby się wywiązać z obetnic wyborczych i poszukąć srodków na zewnątrz a nie liczyć tylko na to co Wojewoda kapnie.
Odpowiedz
wlk219
2019-11-08 08:40:31
1 2
Przypominam wszystkim że zaproponowano 11 punktów bibliotecznych a co z pozostałymi dwunastoma sołectwami , tam nie ma gdzie ich umieścić . Brak świetlic i t.p.
To jest właśnie nierówne traktowanie mieszkańców gminy .
W ostatnich latach po kilkanaście milionów wpompowano w Starą Wieś i Pisarzową a z przedstawionego materiału ( retransmisji ) wynika że Pani C.K. ze Starej Wsi i Panu A. F. ciągle mało .
To dzięki teju chciwości połowa zadłużenia gminy stanowią pieniądze wpompowane w te miejscowości .
Odpowiedz
jerykrol
2019-11-08 10:58:26
0 1
Jak dawać to każdemu równo nie tak że jednemu wszystko a drugiemu g...o . Ale u sterów władzy muszą zasiadać ludzie mądrzy i rzetelni i wtedy będzie normalność.
Odpowiedz
Bocian12
2019-11-08 11:28:41
1 1
Oszczędności tak, ale mądrze i z rozmysłem. Można zlikwidować słabszą filię jedną czy drugą ale nie wszystkie, szukać oszczędności tam gdzie można, nie tam gdzie biblioteka jest jedyną placówką kulturalną we wsi i ma dużo czytelników. Jaki to koszt 1/2 etatu? Są miejscowości gdzie jest świetlica i biblioteka, czy nie lepiej zlikwidować świetlicę, jedną czy drugą, tam niewiele się dzieje. Panie wójcie zapędził się Pan w tych oszczędnościach...
Odpowiedz
Tusik
2019-11-08 14:43:28
0 8
Bardzo smutna informacja, ponieważ tak prężnie działająca instytucja kultury - która może być wzorem dla innych bibliotek, uczestnicząca w wielu ogólnopolskich akcjach, które miały za cel promocję czytelnictwa, zwrócenie uwagi że biblioteka to nie jest tylko miejsce wypożyczeń, ale i spotkań ludzi młodych i seniorów - co jest ogromnie ważne na obecne czasy. Sam osobiście uczestniczyłem w wielu akcjach, które miały za cel zwrócenie na potrzebę czytania dzieciom od najmłodszych lat. To dla mnie niezapomniane chwile, gdy w akcji "Sportowcy czytają dzieciom" - uczestniczyłem w tegorocznych wakacjach jako zaproszony gość w Bibliotece w Rupniowie. Przeniesienie biblioteki do miasta, gdzie będzie funkcjonować za niedługo nowoczesna biblioteka (wspólnie z LDK), nie jest do końca przemyślaną decyzją, nie ma w tym logicznego sensu. Natomiast likwidacja wszystkich filii bibliotecznych - jest wręcz 'zamachem' na czytelnictwo na wsi. Biblioteki, które miały ponad 60 lat swej działalności, wrosły w swoje środowiska i odegrały i odgrywają nadal w kulturze duże znaczenie. Ubolewam nad tym, że eksperymentuje się na tak newralgicznym punkcie, jakim jest kultura, próbując je likwidować, zastępując nie mających znaczenia punktami bibliotecznymi (które dzisiaj są a jutro może i nie być). Teraz biblioteki idą w nowoczesność i powinno się je unowocześniać (multimedialne), iść z duchem czasu, a nie likwidować. Oby nie było już za późno w podejmowaniu tak mało przemyślanych decyzji, bo ewidentnie odbije się to na rozwoju kultury w gminie. A mieszkańcy, zwłaszcza Starej Wsi, już niedługo przekonają się - ile stracą, gdy nie będzie funkcjonować tak prężnie działająca Biblioteka na ich terenie. "Mądry Polak po szkodzie".
Odpowiedz
denis
2019-11-08 14:55:55
1 5
Tusik ma pan rację !!
Odpowiedz
BOSS
2019-11-08 17:13:48
4 0
Przecierz takie spotkania kulturowe itp równie dobrze mogą odbywać się w świetlicach , szkołach i remizsch OSP. Oczywiście kultura w Gminie jak najbardziej jest potrzebna. Szkoda tylko ,że takie inicjatywy (imprezy ) organizowane są w wybranych miejscowościach. Bardziej patrzylbym pod kontem większej mobilizacji pana kierownika Bibljoteki i jego zespołu ,by w każdej miejscowości realizować projekty kulturalne itp. Ja myślę, że do dobrej realizacji i promowania kultury w Gminie nie są potrzebne filie Bibliotek tylko chęci , pomysły i równe traktowanie wszystkich mieszkańców Gminy. Popieram pomysł Pana Wójta. Myślę, że po zebraniach wiejskich wszystko bendzie jasne.
Odpowiedz
konto usunięte
2019-11-08 18:24:33
0 2
Mnie rozbawił pomysł półek z książkami w świetlicach , żeby mieszkańcy mogli skorzystać. A kto będzie pilnował kto książkę wypożyczył czy ją oddał, na jak długo? Przecież to są książki kupione za pieniądze publiczne, a kto będzie egzekwował zwrot jak książka nie zostanie oddana albo zostanie zniszczona ?
Odpowiedz
konto usunięte
2019-11-08 18:28:03
0 1
A może najpierw pozyskać pieniądze na książkomaty, spróbować jak to funkcjonuje i jak się sprawdzi i dopiero wtedy likwidować...
Odpowiedz
wlk219
2019-11-08 19:10:37
0 0
I pomyśleć że wojnę z kulturą i oświatą zaczął wójt który jest nauczycielem z zawodu ! Katastrofa !
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Zmienią siedzibę biblioteki. Radni nie zgodzili się na likwidację jej filii i utworzenie "punktów bibliotecznych""
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in