Zmarł Jan Kubowicz

16.11.2010 11:05:05 top 5 11578

Limanowa. W wieku 84 lat zmarł Jan Kubowicz wieloletni naczelnik miasta Limanowa. Zasłużony człowiek dla Limanowej i okolic.

Jan Kubowicz był pracownikiem administracji, społecznikiem i działaczem ZSL.

Urodził się 20 lipca 1926 roku w Dobrej jako syn Heleny z d. Drożdż i Wojciecha Kubowiczów. Mając 16 lat wstąpił w mury Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej, a po jej ukończeniu pozostał tam, by opiekować się sadem doświadczalnym.

Po wyzwoleniu ukończył kurs pedagogiczny i rozpoczął pracę jako instruktor dwuletniej Szkoły Rolniczej w Tymbarku (1946-1947) i następnie w takiej samej placówce w Laskowej (1947-1950), gdzie był nauczycielem i potem dyrektorem.

Jednocześnie podnosił swe kwalifikacje rozpoczynając naukę w Liceum Pedagogicznym, ale po trzech latach przeniósł się do Liceum Hodowlanego w Łososinie Górnej i tu zdał maturę.

Członek Stronnictwa Ludowego od 1947, już w cztery lata później był sekretarzem Pow. Komitetu ZSL, czł. Prezydium i PK ZSL 1950–1954, czł. Prez.WK ZSL w Krakowie 1949-1954. Odnotowany 9.04.1952 jako czł. PK FN i kolejno 8.06.1953 jako wiceprzewodniczący PK FN z listy ZSL (w l. 1958-1963 czł. Prezydium WK FJN w Krakowie; w maju 1963 odnotowany jako członek PK FJN z listy ZSL).

W tych latach porzucił działalność polityczną i wyjechał na Ziemie Odzyskane (tam również rozpoczął studia na AR we Wrocławiu), skąd powrócił w rodzinne strony i pracował jako zootechnik w Wydziałach Rolnictwa PRN w Nowym Sączu, a następnie w Limanowej.

Po październiku 1956 pracował jako organizator Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich, a na ich podstawie utworzył Powiatowy. Związek Kółek Rolniczych i był w l. 1956-1968 członek Prezydium oraz sekretarzem (kierownikiem) PZKR. Równocześnie był przez dwie 4-letnie kadencje czł. Prezydium WZKR w Krakowie.

Ponownie pełnił prominentne funkcje w miejscowym ruchu ludowym jako czł. Prezydium PK ZSL 1959-1963, prezes PK ZSL 1963-1969, 19.01.1969 wybrany na XIII zjeździe ZSL wiceprzewodniczącym PK ZSL, w 1969 odnotowany jako kandydat na radnego PRN z listy ZSL; od 1975 wiceprezes Komitetu Miejsko-Gminnego ZSL.

Przewodniczący PRN 31.03.1968-1972, naczelnik powiatu 1972-30.06.1975, naczelnik Miasta i Gminy Limanowej 30.06.1975- 31.03.1989.
W tych latach zakończono elektryfikację wsi (ostatnie wsie, tj. Przyszową i Stronie podłączono do prądu w l. 1971-1972), wybudowano 27 nowych oraz rozbudowano 17 istniejących szkół; powstało 187 km nowych dróg i 56 mostów.
Prezes Pow. Związku OSP w Limanowej 1969-1975 i w 1975 wiceprezes Woj. Związku OSP w Nowym Sączu.

Wchodził w skład pierwszego Prezydium Tow. Miłośników Ziemi Limanowskiej, utworzonego w 1969, później jako pierwszoplanowa w powiecie osoba jak najżyczliwiej odnosił się do wszelkich inicjatyw i prac tego stowarzyszenia.
Jako wzorowy organizator, administrator i wizjoner naszego regionu, był nade wszystko odpowiedzialnym gospodarzem miasta, gminy czy powiatu, czego znamiennym dowodem jest fakt, że pod jego rządami Limanowszczyzna osiągnęła największe sukcesy w swoim rozwoju . Wspierał wiele ważnych dla miasta inwestycji, m. in. 27.02.1969 stanął na czele społecznego Komitetu Przebudowy Rynku w Limanowej (1970-1972); był wśród działaczy, którzy przyczynili się do wykreowania miasta i powiatu na ważny ośrodek turystyczny, w tym do zbudowania Ośrodka Wypoczynkowego Łysa Góra, Ośrodka Wczasowo-Sportowego KS Limanovia (1970) i hali sportowej (1974) i do rozbudowy w l. 80. bazy sportowej: stadionu sportowego w Łososinie Górnej z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej i budynkiem socjalno-gospodarczym, otwartych w 1988; w 1973 został przewodniczącym Społecznego Komitetu ds. Gazyfikacji Miasta Limanowa (doprowadzono gaz ziemny do gospodarstw domowych w mieście i przyległych miejscowościach), sprzyjał poprawie sytuacji lokalowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, przyłożył ręki do powstania nowoczesnego szpitala, Domu Kultury, Dworca i Zajezdni PKS, wodociągów miejskich, kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, budownictwa wielorodzinnego na osiedlu Zygmunta Augusta, żłobka miejskiego, KFAP-u, przekaźnika telewizyjnego, wybudowania ul. Kopernika. Dopomógł w uzyskaniu przez Muzeum Ziemi Limanowskiej statusu muzeum miejskiego, a przede wszystkim przez dwadzieścia lat (1967-1987) był w sprawczej czołówce wielkiej przygody Limanowej w konkursach Mistrzów Gospodarności, turniejach Banku Miast i estetyzacji naszego regionu.

Odznaczony Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi; Krzyżem Oficerskim i Komandorskim OOP. Wyróżniony odznakami : złotą i srebrną Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Złotym Znakiem Związku OSP, Za zasługi dla miasta Limanowej (16.10.1997) oraz wieloma in. odznaczeniami branżowymi i regionalnymi.
Uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr XL/293/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku został odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Limanowa.

Jan Kubowicz zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Msza pogrzebowa rozpocznie się jutro – środa o godzinie 14.00 w kościele parafialnym w Limanowej-Sowlinach.

(Źródło biografii: miasto.limanowa.pl)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in