Piątek, 16 kwietnia
Cecylian, Bernadeta, Julia, Ksenia, Erwin, Biruta

Zgoda na ponad 3 mln kredytu

10.08.2011 09:43:09 top 17 6231

Limanowa. Rada Miasta Limanowa podjęła uchwałę dotyczącą zaciągnięcia przez burmistrza kredytu na ponad 3 mln zł.

Na wczorajszej sesji Rady Miasta, która została zwołana na wniosek burmistrza, dokonano zmian w budżecie miasta Limanowa na 2011 rok. Radni zgodnie z uchwalonym w lutym budżetem zezwolili burmistrzowi na zaciągnięcie kredytu w kwocie ponad 3 mln 200 tys. zł. – Uchwała ta jest konsekwencją zapisu w uchwale budżetowej, w której przewidywane było zaciągnięcie długoterminowego kredytu i pożyczek. By można było je uruchomić potrzebne są uchwały Rady Miasta – mówił Władysław Bieda, burmistrz miasta Limanowa. – Nie wnosiliśmy o nie zaraz po uchwaleniu budżetu, tylko gospodarowaliśmy własnymi środkami, dzięki czemu za ten okres nie musieliśmy płacić  niepotrzebnych odsetek. Po przyjęciu uchwały zostanie ona skierowana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ją sprawdzi i zaopiniuje, dopiero wtedy będzie można ogłosić postępowanie przetargowe i podjąć kredyt. To wymaga jeszcze czasu.

W treści uchwały zapisano, iż jednym z celów branego kredytu jest potrzeba spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. – Taki zapis wynika z ustawy –mówił burmistrz. – Ten kredyt tak naprawdę nie idzie na spłatę poprzednich, lecz na pokrycie zadań inwestycyjnych, które zostały zrealizowane.

Jak informuje burmistrz, projekt budżetu na 2011 rok wykonany przez poprzednie władze miasta zakładał, że w tym roku miał zostać zaciągnięty kredyt w wysokości 7 mln 773 tys. zł,

W trakcie sesji radni zwracali się z wnioskiem do burmistrza o remont dróg, które są jeszcze dziurawe od zimy. – Należy dokończyć remont dziur po zimie, bo wysłuchujemy się różnych rzeczy od ludzi, a szkodliwego nam nie płacą – mówił Walenty Rusin.

- Nie mogę obiecać, że wszystko zostanie zrobione, bo środków na remonty musiałoby być pięć razy tyle, ale staramy się, by te najbardziej dotkliwe usunąć - odpowiedział burmistrz.

Irena Grosicka – przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się do burmistrza, by zostały wykoszone trawy przy chodnikach i rowach.

Natomiast Jan Winiewski – wiceprzewodniczący Rady Miasta poruszył sprawę chodnika przy ulicy Piłsudskiego od zakładu energetycznego do skrzyżowania z ulicą Krakowską. – Ten odcinek ciężko nazwać chodnikiem – mówił. – Zwracam się z wielką prośbą, by został on wyremontowany, gdyż od centrum miasta do zakładu energetycznego dało się położyć bardzo ładną kostkę, chociaż z tamtego chodnika korzysta mniej osób.

Oprócz tego na sesji poruszono sprawę MZGKiM. W jej trakcie biegły rewident Piotr Potaczek zaprezentował radnym główne wnioski z przeprowadzonej kontroli. O szczegółach już jutro.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in