Niedziela, 25 lipca
Walentyna, Krzysztof, Jakub

Ze starego odwiertu wydobywa się gaz. Sytuację badają specjaliści PGNiG

12.06.2019 05:15:00 PAN 14 22140

Limanowa. Zaledwie kilka metrów od powstającego domu, w pobliżu innych zabudowań na osiedlu przy ul. Biedronia w Limanowej, znajduje się odwiert Słopnice-8 wykonany w latach 70. ub. wieku. Nie dość, że na mapach oznaczony jest w innym miejscu, to w dodatku prawdopodobnie nie został należycie zabezpieczony, bo wydobywa się z niego gaz. Inwestorzy obawiają się erupcji gazu ziemnego i ropy naftowej.

Od wczoraj przedstawiciele PGNiG z Sanoka dokonują pomiarów stężenia gazu wokół odwiertu Słopnice-8, który znajduje się w Limanowej na jednej z działek przy ul. Biedronia. Dziś za pomocą urządzeń pomiarowych specjaliści mają badać stężenie wewnątrz budynku, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie odwiertu.

Właściciele działki, którzy budują tam swój nowy dom, od przeszło roku podejmują starania o zobowiązanie PGNiG S.A. jako następcy prawnego Zjednoczenia Górnictwa Naftowego – zlecającego wykonanie i likwidację otworu, z którego następuje ekshalacja gazu – do poprawy jego zabezpieczeń. Właściciele obawiąją się, że na ich nieruchomości dojdzie do sytuacji, jaka miała miejsce w tym roku w Sękowej w powiecie gorlickim – niekontrolowanej erupcji gazu i ropy naftowej.

W latach 70. ubiegłego wieku Zjednoczenie Górnictwa Naftowego prowadziło działalność polegającą na poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wykonało odwiert Słopnice-8. Odwiert ma głębokość 1900 m i został "zlikwidowany" w 1975 roku.

O jego istnieniu inwestorzy nie wiedzieli do października 2017 roku. Ta niewiedza wynikała z faktu, że na mapach geologicznych odwiert znajduje się w odległości ponad 200 metrów od ich nieruchomości. Ponadto, inwestorzy przy staraniu się o pozwolenie na budowę domu nie mieli nałożonych żadnych warunków czy ograniczeń w związku z istnieniem tego otworu. Podobnie, żadne ograniczenia bądź informacje wskazujące na możliwość negatywnego oddziaływania związanego z gazem nie wynikają z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa.

Według właścicieli gruntu, w ostatnim czasie – po pobraniu próbek betonu z płyty zabezpieczającej otwór – ekshalacja gazu się zwiększyła, co w konsekwencji może doprowadzić do dalszego rozszczelnienia się istniejącego zabezpieczenia i powstania szkód o rozmiarach trudnych do przewidzenia. Otwór bowiem zlokalizowany jest zaledwie kilka metrów od powstającego budynku mieszkalnego oraz w pobliżu innych zamieszkałych już budynków mieszkalnych, a także działek będących w trakcie zabudowy.

Wystąpiliśmy do PGNiG z pytaniami o skalę zagrożenia, wynikającego z istnienia otworu na działce przy ul. Biedronia, jak również o możliwe działania związane z jego zabezpieczeniem, jednak jak dotąd nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi.

Do tematu będziemy powracać. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in