Środa, 01 grudnia
Natalia, Edmund, Eligiusz, Blanka

Zakończono prace na cmentarzu wojennym. Będzie kolejny wniosek o dofinansowanie

23.10.2021 05:07:00 PAN 0 1683

Kasina Wielka. We wrześniu zakończono prace konserwatorskie nagrobków na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Kasinie Wielkiej.

Prace konserwatorskie przy sześciu stellach nagrobkowych wymagały ich całkowitego demontażu i przetransportowania do pracowni konserwatorskiej. Wykonanie pełnej konserwacji nagrobków rozpoczęto od ich całkowitego oczyszczenia z mikroorganizmów oraz innego rodzaju nieczystości. Następnie uzupełniono ubytki oraz zaimpregnowano nagrobki środkiem krzemoorganicznym, w celu zabezpieczenia ich przed dalszą degradacją. Prace polegały także na wykonaniu nowych podstaw do nagrobków z piaskowca, zabezpieczeniu przed działaniem wód gruntowych i opadowych oraz scaleniu kolorystycznym z pozostałymi nagrobkami na cmentarzu. 

Prace zostały zrealizowane przez Stanisława Strzelczyka, konserwatora zabytków z Wilczyc. Koszt całkowity remontu wyniósł 15 tys. zł. Urząd Gminy Mszana Dolna na realizację zadania pozyskał dofinansowanie w kwocie 12 tys. zł w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, pozostała część została sfinansowana ze środków własnych samorządu.

W tym roku zostanie złożony kolejny wniosek do ministerialnego programu, na zrealizowanie dalszych prac, tj. m.in. zlecenie dokumentacji projektowej, celem odtworzenia historycznego układu cmentarza, a także odnowę głównego pomnika i ogrodzenia. 

Na cmentarzu wojennym nr 364 w Kasinie Wielkiej pochowano żołnierzy, którzy polegli podczas działań wojennych w 1914 r. w walkach pomiędzy wojskiem austriackim, wspomaganym przez oddziały niemieckie, a rosyjskim. Większość pochowanych na cmentarzu stanowią żołnierze armii monarchii austro-węgierskiej. Cmentarz wojenny w Kasinie Wielkiej jest jednym z najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy Mszana Dolna, stanowiąc ważny element jej dziedzictwa kulturowego. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in