Poniedziałek, 06 lipca
Gotard, Dominika, Łucja, Teresa

Zakaz użytkowania wody z wodociągu

02.06.2020 09:21:00 top 1 10949

Woda z wodociągu wiejskiego w Rupniowie I nie nadaje się do spożycia. Limanowski sanepid wydał zakaz jej użytkowania

Próbki wody pitnej z wodociągu wiejskiego Rupniów I zostały pobrane do badań 27 maja 2020 roku. Wczoraj, po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdził, że "jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.  U. z  2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22ºC oraz fizycznych przekroczony parametr mętność."

Tego samego dnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 17/NHK/20 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Rupniów I do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in