Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Z roku na rok rośnie liczba „piratów drogowych”

03.01.2022 00:18:00 PAN 6 1975

W okresie od 1 stycznia do 27 grudnia 2021 roku małopolscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 4000 praw jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Jak wyglądają statystyki z dróg na Limanowszczyźnie?

Zima to szczególnie niebezpieczna pora roku na drogach. Często śliska i mokra nawierzchnia powoduje, że droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża. Dlatego należy dostosować prędkość do panujących warunków na drodze i zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu.  

Zbyt szybka jazda to wciąż najczęstsza przyczyna wypadków drogowych, stąd „zdecydowane działania policji mające na celu eliminowanie z dróg piratów drogowych”.

- Tendencję wzrostową w ilości zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym obserwujemy od kilku lat. Coraz więcej kierujących lekceważy przepisy i traci czasowo prawo jazdy. Z tej przyczyny, w 2018 roku małopolscy policjanci zatrzymali 1111 praw jazdy, w 2019 roku ta liczba wzrosła ponad dwukrotnie  i wynosiła 2359. W ubiegłym roku ponad 4000 kierowców musiało pożegnać się z prowadzeniem samochodu na 3 miesiące – informuje małopolska policja. 

W tym roku na terenie powiatu limanowskiego 84 kierujących przekroczyło dopuszczalną prędkość ponad 50 km/h w obszarze zabudowany, spośród których 67 kierującym zatrzymano prawo jazdy. Wynika to z faktu, iż nie wszyscy zatrzymani po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości posiadają uprawnienia do kierowania – niektórzy w ogóle ich nie nabyli, inni zaś posiadali orzeczone przez sąd zakazy kierowania. 

Rok wcześniej na Limanowszczyźnie prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym przekroczyło 57 osób, w tym 47 kierującym zatrzymano prawo jazdy, natomiast w roku 2019 liczny te wynosiły odpowiednio 47 i 42. 

Policja przypomina, że przekraczając dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym kierujący straci prawo jazdy na 3 miesiące; jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu - okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy; natomiast jeżeli dana osoba, po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy zostaną mu cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami (prowadzenie pojazdu mechanicznego nie stosując się do wydanej decyzji administracyjnej).

W  2021 roku liczba wypadków (2214) uległa zmniejszeniu o 22 zdarzenia w porównaniu do roku poprzedniego (2236). Zmniejszyła się również liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, ze 157 osób w 2020 roku do 142 w bieżącym roku.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in