Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Wyniki matur - powiat limanowski wysoko. Kiepskie wyniki „angielskiego"

05.07.2022 11:51:00 top 0 7781

Znane są już wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w maju) 2022 r. w województwie małopolskim. Zdawalność w powiecie limanowskim wyniosła 83% dając tym samym 4 miejsce w województwie.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2022 roku (w maju) przystąpiło 26 394 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia). 

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz (c) wybranego języka obcego nowożytnego.  Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia (z 2022 r.), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

W 2022 r. część ustna była przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy musieli przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub przystąpienie do części ustnej egzaminu stanowiło element realizacji porozumienia międzynarodowego.

***
W powiecie limanowskim do całego egzaminu dojrzałości przystąpiło 1048 osób. Zdawalność wyniosła 83%, co daje wysoki 4 wynik w województwie (wynik przy podawaniu miejsc równorzędnych). Najlepiej z maturą poradzili sobie maturzyści z powiatu olkuskiego i miasta Krakowa, a najgorzej z powiatu proszowickiego, tarnowskiego i nowosądeckiego:


Z języka polskiego w powiecie limanowskim maturę zdało 96% osób (3 miejsce w województwie - licząc miejsca równorzędne) ze średnik wynikiem 54% (7 miejsce w województwie). 


Zdawalność matematyki na poziomie podstawowym wyniosła 88% (2 miejsce w województwie), ze średnim wynikiem 59% (6 miejsce w województwie).


Język angielski był najczęściej wybieranym językiem na poziomie podstawowym. W powiecie limanowskim zdało go 94% osób (5 miejsce w województwie), ze średnim wynikiem 68% (dopiero 12 miejsce w województwie).


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in