Poniedziałek, 29 listopada
Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Wymagające maratony wiedzy rozstrzygnięte

15.05.2021 01:59:00 PAN 1 5176

W środę w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej miały miejsce finały konkursów: „Maraton Matematyczny” oraz „Maraton Wiedzy Ogólnej”.

Konkursy skierowane były do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego. Ich nadrzędnym celem było propagowanie wśród uczniów zasady zdrowej rywalizacji oraz nawyku systematycznego zdobywania i utrwalania wiedzy, poprzez motywowanie ich  do wszechstronnego rozwoju i pełnego wykorzystywania własnych talentów, zainteresowań, zdolności i możliwości intelektualnych. 

Każdy uczestnik Maratonu Wiedzy Ogólnej zetknął się z pytaniami z różnych dziedzin wiedzy, ujętych w bloki tematyczne, obejmujące zagadnienia nauk humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych, sztuk pięknych i wiedzy ogólnej.

W Maratonie Matematycznym uczniowie mieli do czynienia z zadaniami, w których należało wykazać się znajomością zagadnień matematycznych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych mówią Aneta Leśniak – Święch oraz Agnieszka Dutka, matematyczki z Tischnera, które  jednocześnie są pomysłodawczyniami konkursu.
Oba konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i nauczycieli szkół podstawowych. Spośród setek osób biorących udział w pierwszym etapie, wyłonionych zostało 30 najlepszych  uczestników Maratonu Matematycznego oraz 30 Maratonu Wiedzy Ogólnej. 

W finale uczestnicy  obu konkursów zmierzyli się z trzydziestoma zadaniami zamkniętymi  umieszczonymi na Elektronicznej Platformie Konkursowej Tischnera, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Mieli na to 90 minut. Po upływie wyznaczonego czasu, komisja konkursowa wyłoniła najlepszych „Maratończyków” 2021 roku.  Uroczystego wręczenia nagród, dokonali przedstawiciele dyrekcji: Jolanta Libura i Robert Sajdak. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe kubki z logo konkursu. Do laureatów trafiły laptopy, tablety i inne nagrody rzeczowe.

Zwycięzcami „MARATONU MATEMATYCZNEGO 2021” zostali:

MIEJSCE I 
Antoni Urbański – Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku
MIEJSCE II 
Grzegorz Pajdzik – Szkoła Podstawowa w Mszanie Dolnej 
MIEJSCE III
Emilia Poręba -  Szkoła Podstawowa  w Kamienicy

Zwycięzcami „MARATONU WIEDZY OGÓLNEJ 2021” zostali:
MIEJSCE I 
Alicja Pajda – Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej 
MIEJSCE II 
Bartosz Kalemba – Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej
MIEJSCE III
Weronika Śmierciak – Szkoła Podstawowa w Mordarce

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in