Wybrano najlepsze szkoły w Polsce. Jak wypadły placówki z Limanowszczyzny?

28.01.2021 05:27:00 PAN 3 24044

Nietypowo – bo w formule online – odbyła się tegoroczna gala ogłoszenia wyników XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. W trakcie jej trwania ogłoszono, które szkoły wypadły najlepiej na arenie ogólnopolskiej. Najwyższe - spośród limanowskich szkół – 37. miejsce w rankingu zajęło Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera. Jest to już siódmy z kolei tytuł Złotej Szkoły uzyskany przez tę placówkę. W kategorii liceów na 325. miejscu w Polsce znalazło się I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej.

Zgodnie z postanowieniem kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego (Ranking Techników 2021, który prezentuje 500 najlepszych techników w Polsce).

Licea ogólnokształcące zostały z kolei ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (Ranking Liceów Ogólnokształcących 2021, który prezentuje 1000 najlepszych liceów w Polsce).

Ranking oparty jest wyłącznie na twardych danych z okręgowych komisji egzaminacyjnych, Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEiN i komitetów głównych olimpiad. Wskazuje szkoły, w których warto się uczyć. 

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów. Są to: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2021 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę czerwcu 2020 r.; Ranking Maturalny Techników 2021(dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w czerwcu 2020 r.; Ranking Szkół Olimpijskich 2021 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w olimpiadach w roku szkolnym 2019-2020.

Dla ułatwienia porównań szkół w skali lokalnej i regionalnej, przygotowane zostały również rankingi wojewódzkie liceów i techników, które są wyciągami z rankingów ogólnopolskich.

Jak w zestawieniach wypadły szkoły z powiatu limanowskiego?

Ranking główny techników 2021
Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej: miejsce 37 – tytuł złotej szkoły.
Technikum w Limanowej (ZS nr 1 im. J. Piłsudskiego): miejsce 108 – tytuł srebrnej szkoły.
Technikum w Limanowej (ZSTiO im. Jana Pawła II): miejsce 262 – tytuł srebrnej szkoły.
Technikum im. św. Antoniego z Padwy w Mszanie Dolnej (ZST-I): miejsce 401 – tytuł brązowej szkoły.
Technikum w Mszanie Dolnej (ZSP im. inż. J. Marka): miejsce 402 – tytuł brązowej szkoły.

Ranking wojewódzki techników 2021
Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej: miejsce 7;
Technikum w Limanowej (ZS nr 1 im. J. Piłsudskiego): miejsce 19;
Technikum w Limanowej (ZSTiO im. Jana Pawła II): miejsce 47;
Technikum im. św. Antoniego z Padwy w Mszanie Dolnej (ZSTI): miejsce 67;
Technikum w Mszanie Dolnej (ZSP im. inż. J. Marka): miejsce 68;
Technikum w ZS w Szczyrzycu: miejsce 83.

Ranking główny liceów 2021
I LO im. Władysława Orkana w Limanowej: miejsce 325 – tytuł srebrnej szkoły.
Jest to jedyna szkoła z Limanowej w zestawieniu. Pozostałe licea nie zakwalifikowały się do rankingu.

Ranking wojewódzki liceów 2021
I LO im. Władysława Orkana w Limanowej: miejsce 27;
IV LO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Limanowej (ZS nr 1 im. J. Piłsudskiego): miejsce 96.
Pozostałe licea nie zakwalifikowały się do rankingu.

Ranking Szkół Olimpijskich 2021
Jedynymi szkołami z Limanowszczyzny, które znalazły się w tym gronie są:
I LO im. Władysława Orkana w Limanowej: miejsce 121;
Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej: miejsce 132.

(Fot.: Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in