Sobota, 04 lutego
Weronika, Mariusz, Andrzej, Józef

Wybrali nowego sołtysa

24.01.2023 01:07:00 PAN 5 7218

Piekiełko/Zamieście. W niedzielę (22 stycznia) odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami sołectw Piekiełko i Zamieście. Celem zebrań było przedstawienie informacji działalności samorządu w 2022 roku, przedstawienie aktualnego budżetu gminy, a także przedstawienie sprawozdania sołtysa i rady sołeckiej z dotychczasowej działalności. W Zamieściu przeprowadzono również wybory uzupełniające sołtysa wsi.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się o 10:50 w Szkole Podstawowej w Piekiełku. Na zebraniu obecni byli: sołtys Zofia Jeż, wójt Paweł Ptaszek, sekretarz Stanisława Kaptur, skarbnik Elżbieta Jania, radna Anna Dyląg, kierownik ZGK Rafał Woźniak, a także kierownik GOPS - Dorota Ogórek.

Po otwarciu zebrania przez sołtysa wsi głos zabrał wójt, prezentując mieszkańcom sprawozdanie z realizacji zadań społeczno-gospodarczych w 2022 roku. Gospodarz samorządu szczególną uwagę zwrócił na rozbudowę sieci wodociągowej, która miała miejsce w minionym roku. Następnie przedstawiono budżet na 2023 rok z rekordową kwotą 19,2 mln na zadania inwestycyjne. Prezentację wójt zakończył krótką prezentacją na temat wydarzeń kulturalnych w minionych 12 miesiącach.

W wolnych wnioskach zebranie wiejskie jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie dysponowania środkami wydzielonymi z budżetu gminy Tymbark na rok 2023 na potrzeby sołectwa Piekiełko.

Mieszkańcy Sołectwa Zamieście spotkali się na Zebraniu w budynku Świetlicy Wiejskiej o godzinie 16:00. Wśród obecnych znaleźli się przewodnicząca Rady Gminy – Stanisława Urbańska, wójta Paweł Ptaszek, sekretarz Stanisława Kaptur, skarbnik Elżbieta Jania, radny Dariusz Molek, radny powiatu Czesław Kawalec, a także kierownik GOPS Dorota Ogórek.

Pierwszym punktem zebrania były wybory uzupełniające sołtysa wsi Zamieście. Głosowanie poprzedzono minutą ciszy za śp. Andrzeja Bugańskiego. Po wyborze komisji społeczność Zamieścia zgłosiła jednego kandydata na funkcję sołtysa - Zbigniewa Chojnora. Ów kandydat został wybrany jednogłośnie, otrzymując 51 głosów.

Po wyborach wójt przedstawił swoje sprawozdanie oraz budżet gminy na 2023 rok. W wolnych wnioskach mieszkańcy poruszali temat wodociągu na osiedlu Sołtystwo.

W najbliższy czwartek (26 stycznia) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie wiejskie Tymbarku w remizie OSP.

(Źródło/fot.: UG Tymbark)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in