Sobota, 06 marca
Róża, Wiktor, Agnieszka, Jordan, Marcin

Wszyscy 'za', ale nagrody nie ma

30.11.2011 15:21:53 top 15 6827

Limanowa. Wczoraj Jan Puchała – starosta limanowski na sesji Rady Miasta Limanowa odczytał oświadczenie niby już podpisane przez dyrektora szpitala, iż ten żadnej nagrody nie dostał. Jak się okazuje oświadczenie do dziś nie zostało podpisane, a za nagrodą tak czy inaczej sam starosta i cały zarząd głosował.

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę obradowała Rada Społeczna Szpitala. Zarówno starosta Jan Puchała (oraz Zarząd Powiatu) jak i dyrektor szpitala Dariusz Socha odmówili wszelkich informacji w tej sprawie. W tekście opisaliśmy kuluary trwających kilka godzin obrad.  Na początku Rady Społecznej starosta wniósł o poszerzenie porządku obrad o opinię dotyczącą odwołania dyrektora. Później obrady utajniono. Spośród członków Rady Społecznej (chociaż głosowali za utajnieniem i wydawało się, że będą także za odwołaniem) padły jednak głosy, by sprawę rozstania z dyrektorem zakończyć inaczej. Na prośbę jednego z członków zgromadzeni wyszli z sali obrad, wewnątrz pozostał dyrektor oraz Zarząd Powiatu. Pozostali czekali na efekty rozmów. Po kilkudziesięciu minutach wszyscy weszli do środka. Jak się okazało między Zarządem i dyrektorem doszło do porozumienia.

W piątkowej informacji o „utajnionym” posiedzeniu Rady Społecznej napisaliśmy „kuriozalny jest jednak fakt, że zaraz po tym – podczas tych samych obrad Rada Społeczna, w której są wszyscy członkowie Zarządu Powiatu przyznała dyrektorowi… uznaniową nagrodę, która przyznaje się za dobre zarządzanie szpitalem. Za nagrodą był nawet sam starosta.”

W komentarzach jeden z naszych Czytelników zwrócił uwagę na „Nieprawdziwe informacje!!! Z tego, co wiem rada Społeczna mogła tylko zawnioskować do Zarządu Powiatu o nagrodę dla dyrektora. (…)  Zgodnie z art. 48.1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej: "(...) Do zadań rady społecznej należy: przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: ... c) przyznawania kierownikowi nagród, (...)" Informator Redaktora jest mało wiarygodny skoro nie wiedział za czym głosował."
Jeśli jest prawdą, że przyznano dyrektorowi nagrodę to niech informator poda kwotowo jakiej wysokości nagrodę dostał dyrektor...”
Na ten komentarz odpowiedzieliśmy, iż tematem artykułu było posiedzenia Rady Społecznej i Rada podjęła uchwałę w sprawie przyznania nagrody, zgodnie ze swoimi kompetencjami. - Pamiętaj też, iż w skład Rady Społecznej wchodzi cały Zarząd Powiatu. Myślisz więc, że teraz Zarząd złamie porozumienie? wtedy dopiero będzie ciekawie – napisaliśmy w odpowiedzi na komentarz naszego Czytelnika.

Wczoraj niespodziewanie na sesji Rady Miasta Limanowa starosta Jan Puchała poruszył na samym początku swojego wystąpienia ten temat. Cytujemy starostę dosłownie. - Mam również oświadczenie Zarządu, jak również i dyrektora szpitala. Jest nieprawdziwą informacją jakoby dyrektor szpitala otrzymał nagrodę – mówił Jan Puchała, starosta powiatu. - Dzisiaj ta informacja pójdzie do prasy do wszystkich mediów o sprostowanie, bo jest to nieprawda i dlatego może od tego zacznę. Nie będzie to długo, ale może w końcu powiałoby ciepłem i współpracą pomiędzy powiatem, a miastem, bo niepotrzebnie ktoś robi intrygi. Niepotrzebnie są zadarcia. Naprawdę zobaczycie państwo, że prawda jest całkiem inna. I ja króciutko przeczytam dzisiejsze oświadczenie podpisane przez dyrektora szpitala i zarząd. W związku z pojawiającymi się informacjami o przyznaniu przez Radę Społeczną Szpitala Powiatowego w Limanowej dla dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej Zarząd Powiatu Limanowskiego, wspólnie z dyrektorem szpitala stwierdza, iż powyższa informacja jest nieprawdziwa i wprowadza opinię publiczną w błąd. Zgodnie bowiem z artykułem 10 ustawy 6 z dnia 3 marca 2010 o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, organem wyłącznym uprawnionym do przyznania nagrody dla dyrektora szpitala jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku Zarząd Powiatu Limanowskiego, który takiej nagrody nie przyznał. Informacja w mediach, że Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Limanowej przyznała nagrodę jest nieprawdziwa, gdyż Rada nie ma kompetencji w tej sprawie. I taka jest prawda. Rada Społeczna nie może przyznać nagrody, dla dyrektora, a zarząd też nie przyznał.

Temat na tym się zakończył i nie został poruszony na kolejnej sesji, która odbywała się 3 godziny później, czyli Rady Powiatu.

Warto jeszcze wyjaśnić, iż w artykule o przebiegu Rady Społecznej napisaliśmy, iż Rada przyznała jednogłośnie dyrektorowi nagrodę. Fizycznie pieniądze oczywiście trafią do dyrektora po zaakceptowaniu wniosku Rady Społecznej przez Zarząd Powiatu, który i tak w całości wchodzi w skład Rady Społecznej.

W dniu wczorajszym do naszej redakcji nie wpłynęło omówione przez Starostę  sprostowanie/oświadczenie. Na temat przebiegu Rady Społecznej poszerzyliśmy natomiast swoją wiedzę i od trzech – oczywiście anonimowych ze względu na „utajnioną” część obrad osób będących na obradach Rady Społecznej dowiedzieliśmy się, iż z całą pewnością dyskutowana była sprawa nagrody dla dyrektora. Wniosek o jej przyznanie złożył Bolesław Żaba (były członek Zarządu Powiatu, a obecny wójt gminy Mszana Dolna), za przyznaniem nagrody głosowali wszyscy członkowie Rady Społecznej Szpitala – w tym cały Zarząd Powiatu, który zasiada w Radzie (Jan Puchała, Franciszek Dziedzina, Jan Więcek i Mieczysław Uryga).

Co ciekawe, ani wczoraj, ani dziś oświadczenie nie zostało podpisane przez dyrektora szpitala. Gdy próbowaliśmy rano zdobyć jego kopię w Starostwie Powiatowym, najpierw powiedziano nam, że podpisów nie ma i oświadczenie otrzymamy po Zarządzie Powiatu, który miał się już odbywać. Ten jednak jeszcze tak naprawdę nawet się nie rozpoczął. Po godzinie oczekiwania Starosta zaprosił nas na rozmowę, tłumacząc, że członek zarządu Jan Więcek rozmawiał na temat podpisu z dyrektorem szpitala od piątku i podpis ma być złożony. Starosta tłumaczył, iż myślał, że ten podpis już jest, bo pan Więcek pojechał już wtedy do szpitala.

Dyrektor jednak pisma nie podpisał. Jak twierdził Jan Więcek wyjechał wówczas do NFZ.

Na pytanie czy głosował za przyznaniem nagrody dla dyrektora starosta oraz Jan Więcek odpowiedzieli, że tak. Nagroda dotyczy pracy dyrektora za 2010 rok.

Dziś nie udało nam się skontaktować z dyrektorem szpitala, gdyż ma wyłączony telefon.

Z samego rana wystąpiliśmy do asystenta starosty ds. kontaktów z mediami o udostępnienie protokołu z ostatnich obrad Rady Społecznej Szpitala. - Niestety nie możemy przesłać Panu Protokołu z obrad Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej, ponieważ wcześniej jego treść musi zostać zatwierdzona przez Radę Społeczną. Stanie się to na najbliższym posiedzeniu Rady - odpowiedział Andrzej Florek.

(Aktualizacja 17:16 30 XI 2011)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in