Piątek, 16 kwietnia
Cecylian, Bernadeta, Julia, Ksenia, Erwin, Biruta

Wstępnie wybrano projekty, które zostaną poddane głosowaniu mieszkańców

01.03.2021 05:09:00 PAN 0 2556

Znane są wstępne listy zadań odrzuconych i dopuszczonych do głosowania w piątej już edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego.

W wyniku oceny zadań dokonanej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych pozytywną ocenę otrzymało 229 projektów zadań, które proponuje się dopuścić do głosowania.

Na wstępnej liście zadań, zaproponowanych do głosowania w 5. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego, znajduje się 40 projektów obejmujących subregion sądecki, w tym kilka dotyczących powiatu limanowskiego. To m.in. „Kultywowanie tradycji regionalnych poprzez warsztaty muzyczne oraz zakup strojów i instrumentów dla Zagórzańskiego Zespołu Folklorystycznego”, "Śladem przeszłości Lachów Szczyrzyckich - badania etnograficzne regionu" czy „Historia, teraźniejszość, przyszłość – Orkiestra Dęta OSP w Mszanie Dolnej”. 

Pozostałe 105 projektów zadań otrzymało ocenę negatywną (95 zadań) lub zostało wycofane przez wnioskodawców (10 zadań) co oznacza, iż proponuje się nie dopuszczać ich do głosowania. Jeżeli zgłoszony projekt znalazł się na liście zadań odrzuconych, to zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego przysługuje odwołanie od tej decyzji. Można je złożyć do 5 marca włącznie.

W przypadku zadań odrzuconych, lista liczy ponad sto pozycji, a kilka to przedsięwzięcia planowane na Limanowszczyźnie, m.in.: „Od maluszka do staruszka”, "Kiedy w brzuchu pusto, w głowie groch z kapustą" - doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących kuchni szkolnych na terenie miasta Limanowa”, „EKO Patrol w gminie Dobra” czy też „Budowa placu zabaw w bezpośredniej strefie oddziaływania tężni solankowej w Parku Podworskim w Porębie Wielkiej”.

Do tegorocznej, 5. edycji BO Małopolska! zgłoszono 343 zadania, czyli o 104 więcej niż przed rokiem. To najlepszy wynik w historii całego projektu. W ramach subregionu sądeckiego (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) zgłoszono 56 zadań.

Wszystkie zadania, które zostaną ostatecznie ocenione pozytywnie, będą dopuszczone do głosowania. Najlepsze propozycje mieszkańcy będą wybierać w maju 2021 roku.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in