Wtorek, 07 lutego
Ryszard, Teodor, Romuald, Roman, Wilhelmina

Wsparcie dla szkół przekazane

01.12.2022 00:07:00 PAN 1 3865

Przekazane środki pozwolą na zakup sprzęt komputerowego i urządzeń cyfrowych do prowadzenia zajęć jak również na wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów ze szkół z powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. Wszystko to w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny II. Łączna pula środków przekazanych podczas poniedziałkowego wydarzenia to ok. 4,5 mln złotych.

Kompleksowe działania Pakietu Edukacyjnego obejmują przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.

Wsparcie z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej otrzymały również samorządy z Limanowszczyzny, w tym m.in. miasto Limanowa (24 tys. zł), gmina Limanowa (120 tys. zł), gmina Tymbark (118 tys. zł), gmina Słopnice (165 tys. zł), gmina Mszana Dolna (195 tys. zł) czy gmina Łukowica (195 tys. zł).

W ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, którego wartość wynosi  23,3 mln zł,  wsparciem w zakresie zakupu sprzętu komputerowego zostanie objętych ok. 600 szkół i placówek oświatowych, w zakresie wielowymiarowego wsparcia edukacyjno - psychologicznego  uczniów zostanie objętych ok. 400 szkół i placówek oświatowych z terenu Małopolski. Działania projektu obejmują:

  • wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, poprzez wyposażenie tych szkół i placówek w narzędzia do nauki zdalnej - sprzęt TIK (Technologie Informacyjno - Komunikacyjne);
  • umożliwienie transformacji cyfrowej kolejnych 22 szkół poprzez wyposażenie tych szkół w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania;
  • zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

Nabyty przez szkoły i placówki sprzęt komputerowy i inne urządzenia cyfrowe są użyczane uczniom i nauczycielom np. na czas pracy i nauki zdalnej lub dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością. Natomiast nabyte przez szkoły urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie umożliwią transformację cyfrową szkół o niskim stopniu cyfryzacji w regionie. Uzupełnieniem tych działań jest sfinansowanie wydatków na pomoc edukacyjną i psychologiczną dla uczniów.

(Źródło/fot.: UMWM)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in