Sobota, 08 maja
Liza, Stanisław, Wiktor, Marek, Miron, Kornel

Wkrótce wykup gruntów i rozpoczęcie prac. PKP publikuje wizualizacje

25.04.2021 05:25:00 PAN 12 40718

Na stronie projektu Podłęże – Piekiełko można zobaczyć wizualizacje obiektów, które mają powstać w ramach modenizacji istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. PKP PLK S.A. w przypadku terenu powiatu limanowskiego planuje rozpoczęcie wykupu gruntów na przełomie tego i przyszłego roku, pierwsze zaś prace budowlane w IV kwartale 2022 roku.

Opublikowane na stronie internetowej projektu Podłęże – Piekiełko wizualizacje przedstawiają charakterystyczne obiekty w przebiegu linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Jeden z nich znajduje się na terenie powiatu limanowskiego – to moast kolejowy na rzece Mszanka w Mszanie Dolnej. 

Wykup gruntów na Limanowszczyźnie już za kilka miesięcy?

Na początku tego roku w odpowiedzi na nasze pytania PKP PLK S.A. zapewniły, że pandemia nie wpływa negatywnie na realizację prac w ramach projektu, które jak dotąd przebiegają zgodnie z harmonogramem. 

Rozpoczęcie wykupu gruntu na terenie powiatu limanowskiego planowane jest na przełomie 2021/2022 r. W pierwszej kolejności będzie dotyczyło odcinka Rabka Zaryte - Mszana Dolna. Zakończenie wykupów planowane jest pod koniec IV kwartału 2022 r. i będzie dotyczyło odcinków Szczyrzyc - Tymbark / podg. Fornale oraz fragmentu odcinka Gdów – Szczyrzyc, znajdującego się na terenie powiatu. 

Po załatwieniu formalności związanych z własnością gruntów, PKP zamierza zająć się modernizacją istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych na terenie powiatu limanowskiego planowane jest w IV kwartale 2022 r. na odcinku Rabka Zaryte - Mszana Dolna.

Nowa linia planowana od lat

Plany budowy połączenia między Krakowem a Szczyrzycem sięgają wielu lat wstecz. W najnowszej historii, koncepcję linii Podłęże – Szczyrzyc z włączeniem do linii Chabówka – Nowy Sącz wykonano w 1981 roku. W roku 1990 przygotowano studium przewozowo-ekonomiczne dla tego zdania, zaś w roku 1996 dyrekcja generalna PKP ujęła w programie modernizacji infrastruktury na lata 2000 – 2010 budowę nowej linii Kraków – Tymbark. Dwa lata później włoska forma TEAM Engineering przekazała kolei wstępny projekt nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko oraz modernizacji linii Chabówka – Mszana Dolna – Tymbark. Kolejno zlecono opracowanie studium wykonalności modernizacji i uzupełnienia układu kolejowego w obszarze Kraków – Nowy Targ – Muszyna – Zakopane wraz z przejściem na Słowację. 

Od tamtej pory – 1999 roku – z projektem nie działo się w zasadzie nic istotnego. Dopiero w styczniu 2011 roku do Ministerstwa Infrastruktury przekazano ramowy harmonogram realizacji projektu, wktótce po tym podjęto decyzję o aktualizacji studium wykonalności. Po dwóch latach, w maju 2013 roku, została podpisana umowa w tym zakresie, a prace zlecono konsorcjum, którego liderem była spółka Ernst & Young Corporate Finance. 

W grudniu 2016 roku złożono do RDOŚ Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Po kolejnych formalnościach i przedłużającym się z powodu odwołań postępowaniu przetargowym, w styczniu 2019 roku PKP PLK S.A. podpisała umowę o wartości 180 mln zł netto z konsorcjum firm EGIS Rail, EGIS Poland oraz MGGP na opracowanie całości dokumentacji projektowej w ramach budowy nowej linii i modernizacji istniejącej. To pierwszy etap, obejmujący prace przygotowawcze. Kolejno pozyskano decyzje o środowiskowch uwarunkowaniach i rozpoczęto pomiary geodezyjne, a także prace kpncepcyjne i analizy. W ostatnich miesiącach zakończyły się zasadnicze terenowe prace geologiczne i geotechniczne na poszczególnych odcinkach przebiegu. 

Podłęże – Piekiełko ma kosztować 7 mld zł

Etap I przedsięwzięcia kosztuje ponad 311 mln zł – ta kwota obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntu niezbędnego do realizacji inwestycji. 

Finansowanie etapu II i III zakładane jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w bieżącej i w kolejnej perspektywie. Prace przygotowawcze planowane w ramach modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz (etap I) obejmują zaprojektowanie: kompleksowej wymiany nawierzchni kolejowej ze wzmocnieniem podtorza na długości 74,5 km; budowy estakady o długości 1,11 km; budowy dwóch tuneli o łącznej długości 5,76 km; modernizacji układów torowych i peronów 5 stacji; budowy nowego posterunku odgałęźnego; modernizacji peronów na 10 przystankach osobowych; wymiany lub budowy co najmniej 26 rozjazdów, a także budowy lub przebudowy: 62 mostów, 237 przepustów, 23 ścian oporowych, 16 wiaduktów kolejowych i 4 wiaduktów samochodowych oraz 63 przejazdów kolejowo – drogowych. Z kolei w ramach przygotowawczych budowy nowych linii kolejowych, zakłada się zaprojektowanie: nowych zelektryfikowanych linii kolejowych o łącznej długości 58,47 km; 8 estakad o łącznej długości 7,79 km; 11 tuneli o łącznej długości 11,82 km, jak również: 20 mostów, 89 przepustów, 17 wiaduktów kolejowych i 14 wiaduktów samochodowych oraz 11 przejazdów kolejowo – drogowych.

Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to 7 mld zł. Ostatecznym efektem przedsięwzięcia będzie zapewnienie lepszych połączeń regionów południowej Małopolski (Tatry, Beskidy, Gorce) z Krakowem i innymi dużymi aglomeracjami, poprzez radykalne skrócenie czasu przejazdu. Nowa linia zapewni sprawniejsze podróże, wygodniejsze i szybsze dojazdy koleją do miejscowości turystycznych. Zwiększy się ranga przemysłowo-gospodarcza Sądecczyzny, Limanowszczyzny i Podhala. Mieszkańcy miejscowości wzdłuż nowej linii zyskają dostęp do wygodnej komunikacji. Według przeprowadzonych w ramach studium analiz, realizacja projektu umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków – Zakopane, w czasie krótszym niż 2 godziny na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej 1 h. Inwestycja znacząco wpłynie także na transport towarów koleją. Rozbudowana sieć stworzy korzystne warunki dla przewozów między południem a północą Europy na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne i odciąży mocno eksploatowane linie towarowe Górnego Śląska. Wypełni także lukę w sieci komplementarnej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej), będzie stanowić fragment korytarza AGTC C30/1 oraz nowoprojektowanego kolejowego korytarza transportu towarowego RFC11 „Amber”.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in