Wtorek, 23 października
Marlena, Seweryn, Teodor, Honorata, Iga, Jan, Edward

W ostatnich latach w powiecie odnotowano wzrost występowania aktów przemocy w rodzinie

11.05.2018 07:51:21 PAN 6 3751

Dane Komendy Powiatowej Policji w Limanowej wskazują, że w latach 2015 -2017 nastąpił wzrost występowania aktów przemocy w rodzinie na terenie powiatu limanowskiego.

W 2015 r. zanotowano 309 przypadków przemocy, kolejno w 2016 r. - 310 osób podejrzewano o stosowanie przemocy, natomiast w 2017 r. odnotowano 317 przypadków.
Kto stosuje przemoc?
Wśród osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie przeważali mężczyźni. W 2015 r. odnotowano 279 przypadków stosowania przemocy przez mężczyzn, a w 2016 r. takich przypadków bylo 290, natomiast w 2017 r. 287 mężczyzn dopuszczało się przemocy w rodzinie. Zjawisko przemocy występuje również wśród kobiet. Na przestrzeni trzech ostatnich lat liczba kobiet podejrzanych stosowanie przemocy wynosiła odpowiedni 29 w 2015 r., w 2016 r. odnotowano spadek do 19, jednakże w 2017 r. znowu 29 kobiet było podejrzanych o stosowanie przemocy. Na przełomie trzech ostatnich lat odnotowano jeden przypadek stosowania przemocy wobec bliskich ze strony nieletniego.
Występowanie aktów przemocy często idzie w parze z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych. Zwłaszcza spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko występowania konfliktów, może prowadzić do utraty kontroli nad zachowaniem i zakończyć się użyciem siły. - Używki stają się coraz częściej powodem zachowań agresywnych - stwierdza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.
I tu znów przeważają mężczyźni. W 2015 r. o stosowanie przemocy domowej pod wpływem alkoholu podejrzewano 66 mężczyzn i 11 kobiet, natomiast w minionym roku liczby te wynosiły odpowiednio 162 i 9. Dane jednoznacznie wskazują na przewagę mężczyzn w kwestii stosowania przemocy wobec innych, będąc w stanie nietrzeźwości.
Najczęstsze formy stosowania przemocy
Dane policji odnośnie form zgłoszonych aktów przemocy wskazują, że w latach 2015 i 2016 odnotowano około 180 przypadków stosowania przemocy fizycznej, zaś w minionym roku liczba ta przekroczyła 190 przypadków. Częściej stosowana jest przemoc psychiczna. Tylko za cały 2017 rok stwierdzono ponad 300 takich zdarzeń. Rzadziej stosowana jest przemoc o naturze seksualnej – w 2017 r. odnotowano 3 takie przypadki. Łącznie w okresie trzech ostatnich lat potwierdzono wystąpienie 1974 przypadków stosowania przemocy w rodzinach na Limanowszczyźnie.
Kto pada ofiarą przemocy?
Według PCPR, analizując dane dotyczące zjawiska przemocy na terenie powiatu limanowskiego należy zwrócić uwagę na osoby doświadczające przemocy. Policyjne statystyki wskazują na przewagę kobiet wśród ogółu osób pokrzywdzonych. W ostatnim roku osobami, co do których zaistniało ryzyko, że są dotknięte przemocą, było: 282 kobiety, 48 mężczyzn i 36 małoletnich. W tej ostatniej grupie odnotowano znaczący spadek, bo w 2016 r. było to aż 93.
Powiatowe Centum Pomocy Rodzinie podkreśla, że zjawisko przemocy na Limanowszczyźnie wciąż jest aktualnym problemem. Powyższe informacje nie ujmują go jednak w pełni, bo policyjne dane dotyczą tylko tych aktów przemocy, które zostały zgłoszone służbom. Wciąż nieznana pozostaje liczba nieujawnionych przypadków przemocy w rodzinie, a przecież niezgłaszanie przypadków przemocy nie oznacza, że nie mają one miejsca.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in