Czwartek, 23 marca
Pelagia, Feliks, Zbysław, Konrad

​Urząd szuka archiwalnych fotografii na rynek

04.02.2023 02:27:00 PAN 2 5263

Tymbark. W związku z przebudową przystanków autobusowych Urząd Gminy planuje zamontować tablice z archiwalnymi fotografiami, ukazującymi Tymbark.

Rewitalizacja centrum Tymbarku ma polegać na przebudowie płyty rynku, rozbudowie i remoncie budynku sanitarno-gospodarczego oraz wiaty przystankowej, likwidacji schodów i budowie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, a także budowie murku oporowego i obiektów małej architektury. Istniejąca nawierzchnia płyty rynku ma zostać oczyszczona, a murki kamienne poddane renowacji. Wykonawca będzie też odpowiedzialny za zaaranżowanie strefy zieleni.

Na etapie przedstawiania koncepcji władze zapewniały, że w centrum Tymbarku znajdzie się też miejsce na historyczne akcenty.

- W związku z tym zwracamy się do państwa z uprzejmą prośbą o przesyłanie zdjęć archiwalnych, które umieścimy na tablicach - zaapelował do mieszkańców samorząd w mediach społecznościowych. 

Fotografie należy przesyłać na adres mailowy z.majeran@tymbark.pl

Samorząd w mediach społecznościowych opublikował przykładową fotografię. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej i przedstawia Tymbark w latach 60. ubiegłego wieku. Autorem fotografii jest Henryk Hermanowicz. 

Wykonawcą rewitalizacji tymbarskiego rynku jest firma MK BUD z Łososiny Dolnej, a koszt prac wynosi 1 mln 488 tys. zł. Gmina na realizację inwestycji przewidziała 1,5 mln zł – taka kwota wynika z aktualizacji kosztorysu, wcześniej bowiem samorząd zakładał, że przedsięwzięcie może być wykonane za 511 tys. zł. Dotacja przyznana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wystarczy na sfinansowanie ok. 35% kosztów zadania.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in