Sobota, 20 lipca
Czesław, Fryderyk, Hieronim, Seweryn, Małgorzata

Urząd przedstawia projekt statutu sołectw

24.03.2019 06:01:00 PAN 0 1997

Powołana przez władze samorządu komisja statutowa opracowała projekt nowych statutów sołectw gminy Laskowa. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie sposobu wyboru sołtysa.

- Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowy projekt statutu wsi. Bardzo prosimy Państwa o zapoznanie się z przedstawionym projektem - informuje Urząd Gminy Laskowa.

Z projektu statutu wynika, że do przeprowadzenia wyborów wójt będzie powoływał trzyosobową Gminną Komisję ds. Wyborów Sołtysów spośród pracowników Urzędu Gminy, a także Sołeckie Komisje Wyborcze spośród złożonych zgłoszeń. Skład komisji liczy minimum 4 osoby, z urzędu wchodzi osoba wskazana przez wójta spośród pracowników Urzędu Gminy i radnych. 

Do zadań Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołtysów należeć będzie m.in.: rejestrowanie kandydatów na sołtysów, przygotowanie do druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości, odebranie od Sołeckiej Komisji Wyborczej protokołów głosowania na sołtysa, sprawdzenie oraz przekazanie wójtowi. 

Co ważne, osoba powołana do Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołtysów i sołeckich komisji wyborczych nie może kandydować na sołtysa. W skład komisji nie mogą również wchodzić osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie na sołtysa: małżonkami, rodzeństwem, dziećmi, rodzicami. 

Udział w pracach Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołtysów i sołeckich komisji wyborczych jest bezpłatny.

Projekt statutu znajduje się TUTAJ.

(Fot.: Gmina Laskowa - Facebook)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in