Piątek, 27 stycznia
Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Uroczyste ślubowanie. Wśród gości wiceminister

17.11.2022 00:18:00 PAN 0 3882

Tymbark. W poniedziałek (14 listopada) w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, połączone z obchodami Narodowego Święta Niepodległości i inauguracją oddziału przygotowania wojskowego.

W uroczystości poza młodzieżą i licznie zgromadzonymi rodzicami uczniów klas pierwszych wzięli udział także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. senator Wojciech Skurkiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, a także senator Jan Hamerski, proboszcz miejscowej parafii ks. Jan Banach, starosta Mieczysław Uryga i dyrektor wydziału edukacji starostwa Artur Krzak oraz wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

Obecni byli również przedstawiciele służb i instytucji: płk Marcin Żal z krakowskiego oddziału CWCR, ppłk Dariusz Dziuba - dowódca 16 batalionu powietrznodesantowego, ppłk Henryk Kiełbasa – szef nowosądeckiego WCR i szef tamtejszego wydziału rekrutacji mjr Zbigniew Gacek, ppłk SG Przemysław Juszczak z KaOSG, komendant limanowskiej policji podinsp. Tomasz Florek i komendant komisariatu w Tymbarku kom. Tomasz Guzik, komendant limanowskiej PSP mł. bryg. Wojciech Frączek, dr hab. prof. UP Przemysław Wywiał i dr Łukasz Czekaj z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, mjr Jan Rosiek - dowódca 114 batalionu WOT w Limanowej oraz st. insp. ZS Robert Nowak – dowódca tymbarskiego Strzelca. 

Podczas swojego wystąpienia dyrektor szkoły Małgorzata Ryś jako przesłanie dla uczestników uroczystości przytoczyła słowa św. Jana Pawła II, głos zabrali również wiceminister Wojciech Skurkiewicz oraz senator Jan Hamerski, którzy złożyli gratulacje uczniom klas pierwszych oraz życzyli im powodzenia w dalszej edukacji.

Podczas uroczystej akademii nastąpiło przekazanie sztandaru i ślubowanie uczniów klas pierwszych. Tę część uroczystości przeprowadził sierżant Robert Kłyk – nauczyciel przedmiotu przysposobienie wojskowe. Z kolei starosta Mieczysław Uryga wręczył stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Uczniowie przedstawili również pokaz taktyki czarnej i technik interwencyjnych oraz walki taekwondo i karate oraz okolicznościowy program artystyczny związany z Narodowym Świętem Niepodległości.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło zgodę na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku w roku szkolnym 2022 – 2023. Oddziały przygotowania wojskowego są programem docelowym dla klas wojskowych. 1 września 2021 roku naukę w tym programie rozpoczęło 7100 uczniów w 147 szkołach. Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole, jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego, jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe punkty przy przyjęciach na uczelnie wojskowe. Wszyscy, którzy będą tego chcieli, mają mieć możliwość zostania żołnierzami zawodowymi.

Warto wiedzieć, że klasa wojskowa w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku powstała w 1999 roku, jako eksperyment Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednostką patronacką klasy wojskowej jest 16 batalion powietrznodesantowy im. gen. Mariana Zdrzałki w Krakowie. W roku 2008 podpisane zostało dodatkowo porozumienie z 6 Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie, w zakresie prowadzenie edukacji obronnej w klasach o profilu wojskowym.

(Fot.: UG Tymbark)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in