Poniedziałek, 06 lipca
Gotard, Dominika, Łucja, Teresa

Upamiętnili rocznicę Powstania Warszawskiego

06.08.2014 12:25:23 PAN 2 5889

Nowe Rybie. Z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Rybiu odbyła się patriotyczna wieczornica, podczas której o przyczynach oraz skutkach tego zbrojnego zrywu mieszkańców stolicy opowiadał uczestnikom historyk Bogusław Sowa.

W miniony piątek w bibliotece w Nowym Rybiu – filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi – d odbyła się patriotyczna wieczornica poświęcona 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Tematem przewodnim spotkania była myśl: 'Powstanie Warszawskie i przedproże klęski - 70 rocznica jego wybuchu. Czy musiało do tego dojść?'. Prelekcję głosił mgr Bogusław Sowa, wykładowca historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej oraz członek krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.Jest to autor kilku publikacji na temat historii nowożytnej tutejszego regionu, publikowanych w Zeszytach Historycznych.

Jak informuje biblioteka, na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy wsi, żywo zainteresowani tematem. Wśród uczestników obecni byli także: proboszcz miejscowej parafii ks. Kazimierz Basista, rodak ks. dr Józef Młyński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu Maria Gąsiorek wraz z mężem Henrykiem – sołtysem wsi Bałażówka, a także Iwona Kuzak ze „Stowarzyszenia Razem dla Regionu”, zastępca kierownika GOPS w Limanowej Ewa Bulanda, żona prelegenta wraz z córką i synem Karolem oraz bibliotekarki Bogumiła Stanisławczyk, Anna Wiktor i Maria Trzupek.

Spotkanie otworzył, witając wszystkich zebranych, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi Jacenty Musiał. Podkreślił ogromną wagę dnia, który w dziejach naszego narodu i Warszawy ma ogromne znaczenie.

- Chcemy dziś w Nowym Rybiu uczcić bohaterów Powstania Warszawskiego, tak aby ta wieczornica była hołdem dla tych wszystkich, którzy polegli za wolną Polskę. Walka o niepodległość, którego symbolem jest powstanie, w dziejach narodu polskiego stanowi szczególny moment zadumy. Przez ponad dwa pokolenia nie można było mówić o tym zrywie niepodległościowym, wokół którego powstało wiele mitów i półprawd - mówił Jacenty Musiał.

Ponadto, dyrektor zwrócił uwagę na potrzebę wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i troski o Ojczyznę. - Wolność nigdy nie jest dana na zawsze, trzeba się o nią troszczyć i zabiegać - przypominał Musiał. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć poległych walkach w stolicy.

Kolejny głos zabrał prelegent, który w swym wystąpieniu przybliżył skrótowo genezę, przebieg i zakończenie powstania. Bogusław Sowa skoncentrował się przede wszystkim na przyczynach zewnętrznych i wewnętrznych, stanowisku państw koalicyjnych wobec sprawy polskiej oraz konsekwencjach – zarówno pozytywnych jak i negatywnych.

Jak mówił historyk w swoim wykładzie, już po kilku godzinach od rozpoczęcia zbrojnego powstania padł przerażający rozkaz Hitlera: „każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy”.

Przez 63 dni trwała zacięta walka. Do 6 sierpnia powstańcy utrzymywali się na wygranej pozycji, od 7 sierpnia do końca była już tylko obrona. Walka o Warszawę, na skutek braku istotnej pomocy z zewnątrz, zarówno ze strony aliantów jak i ZSRR, była w ocenie większości historyków przykładem heroizmu uczestników walk i w dużym stopniu ludności cywilnej stolicy – zakończyła się jednak politycznym niepowodzeniem.

Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Bogusław Sowa, nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy powstanie było potrzebne, ocenę należy pozostawić każdemu indywidualnie. Można jedynie wymienić pozytywne i negatywne skutki tego narodowego zrywu. Mimo klęski w wymiarze politycznym i wojskowym, powstanie warszawskie wpisało się do polskiej tradycji patriotycznej jako przykład walki o suwerenność i niepodległość. Ogromna liczba ofiar ludzkich, straty kulturowe są niepowetowane. Zagładzie uległy setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Ponad 80 procent polskiej stolicy zostało zrównanych z ziemią, a Warszawa należała wtenczas do jednych z najpiękniejszych stolic Europy.

- Spotkanie przebiegło w miłej i podniosłej atmosferze. Dekoracje wykonała Jolanta Biedroń. Zapalona świeca dodawała podniosłego nastroju uroczystości. Słuchacze żywo zaangażowali się w tematykę, zadając pytania i włączając się do dyskusji. Na koniec warto przytoczyć cytat Papieża Polaka, który przytoczony został podczas spotkania, a który doskonale wpisuje się w temat obchodzonej rocznicy: „Wczo­raj do ciebie nie na­leży. Jut­ro niepew­ne. Tyl­ko dziś jest two­je” - informuje Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi. - Słowa uznania należą się Bogusławowi Sowa, który nie pobierając żadnych honorariów przygotował wieczornicę na bardzo wysokim poziomie i uzmysłowiła wszystkim rangę Powstania w dziejach narodu polskiego i ukazała pozytywne jak i negatywne skutki narodowościowego zrywu.

(Źródło/fot.: GBP w Starej Wsi)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in