Wtorek, 22 października
Kordula, Filip, Klaudia, Salomea, Marek, Halka, Przybysław

Uczniowie w Sądzie Rejonowym w Limanowej

19.06.2019 07:41:00 top 1 5316

Tymbark/Limanowa. Uczniowie klas drugich policyjnych II a i II c, w ramach Programu Edukacji Prawnej odwiedzili Sąd Rejonowy oraz Prokuraturę Rejonową w Limanowej.

W trakcie pobytu młodzież poznała strukturę organizacyjną Sądu: Wydział Cywilny, Wydział Karny, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Ksiąg Wieczystych. Uczniowie dowiedzieli się również o zasadzie niezawisłości sędziowskiej, a także instancyjności – w polskim sądownictwie rozpatrywanie spraw opiera się na systemie trójinstancyjnym.

- Uczniowie klasy policyjnej w trakcie wizyty studyjnej uczestniczyli jako publiczność w rozprawie. Sędzia przedstawił również młodzieży interesujące przykłady z praktyki, obrazujące zakres spraw jakich rozpatrywaniem zajmują się sądy w Polsce - informuje szkoła. -  Młodzież została ponadto zapoznana z zadaniami Prokuratury. Uczniowie zwiedzili budynek prokuratury, między innymi pokój okazań, celę dla tymczasowo zatrzymanych. Pan Prokurator przedstawił młodzieży specyfikę swojej pracy oraz system kształcenia w zawodach prawniczych w Polsce.

Edukacja prawna realizowana w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, to jeden z elementów przedmiotu bezpieczeństwo publiczne w klasach policyjnych. Jej celem jest zwiększanie świadomości prawnej uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi. W trakcie spotkań i prelekcji uczniowie poznawali: zawody prawnicze, strukturę, organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, konsekwencje prawne naruszenia praw i godności osobistej, prawa konsumenta – podstawowe pojęcia, uprawnienia, możliwości uzyskania pomocy, odpowiedzialność prawną nieletnich oraz pełnoletnich obywateli oraz istotę bezpieczeństwa w Internecie, przestępstwa internetowe, pojęcie Cyberprzemocy.

- Edukacja prawna młodzieży zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu. Jest także działaniem profilaktycznym szkoły, służącym kształtowaniu właściwych, zgodnych z prawem postaw młodych ludzi. Na Program Edukacji Prawnej składały się pojedyncze spotkania z osobami związanymi zawodowo z wymiarem sprawiedliwości w Polsce - wyjaśniają pedagodzy.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in