Niedziela, 05 grudnia
Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Trzeźwa rodzina gwarancją sukcesu

26.04.2012 08:08:19 top 5 3415

Limanowa. W poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyła się konferencja „Trzeźwa rodzina gwarancją sukcesu wychowawczego”.

Spotkanie było również wynikiem realizacji założeń „Profilaktycznego programu Powiatu Limanowskiego na lata 2012 – 2015 promującego prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą”. Program został przyjęty przez Radę Powiatu Limanowskiego w marcu.

Myśla przewodnią konferencji były słowa abp Stanisława Gądeckiego "Troska o trzeźwość jest jednocześnie troską o rodzinę. Polsce potrzeba trzeźwych rodzin, bowiem tylko w nich mogą być kształtowane zdrowe postawy życiowe. Gdy tej troski zabraknie, rodzą się bolesne dramaty. Rodzi się przemoc wymierzona w bezbronne dzieci i ich matki, a życie w rodzinie pozbawionej miłości i godności, ze stygmatem nieustannego strachu, jest ciągłym pasmem cierpień i upokorzeń."

Obecni na spotkaniu  starosta Jan Puchała i wicestarosta Franciszek Dziedzina podkreślali wagę spraw społecznych w zadaniach powiatu. = Przypominali, iż troską powiatu jest również rodzina i jej problemy - informuje Powiat Limanowski.

Goście wysłuchali także dwóch wykładów. Pierwszy z nich wygłosił ks. Mirosław Żak – dyrektor Studium Apostolstwa Trzeźwości w Krakowie. Wykład obejmował różnice w relacjach między małżonkami oraz pomiędzy rodzinami, a dziećmi w „zdrowej” rodzinie i rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym. Drugi wykład wygłosiła Anna Kozubińska z Komendy Wojewódzkiej Policji „Wspomaganie rodziców w korygowaniu metod wychowawczych”. Wykład ten dotyczył roli prawidłowych metod wychowawczych, ich rodzajów, kwestii zaufania i bliskości w rodzinie oraz zasad pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej i Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

(Źródło: Powiat Limanowski)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in