Piątek, 07 sierpnia
Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Trwają zapisy na PPT

06.07.2020 09:47:00 top 0 5560

Msza inaugurująca XXXVIII PPT odbędzie się 17 sierpnia na Placu Katedralnym w Tarnowie. Na zmianę decyzji zasadniczy wpływ miała sytuacja epidemiczna, a także forma w jakiej odbędzie się tegoroczna pielgrzymka.

Forma sztafetowa pozwoli na rozpoczęcie wędrowania w Tarnowie i zmianę trasy w taki sposób, żeby grupy pielgrzymujące pierwszego dnia udały się do Zabawy poprzez most na Dunajcu w Biskupicach Radłowskich. W tym roku nie będzie podziału na części A i B, ponieważ każdego dnia wędrować będzie inna grupa - jedną trasą.. Msza inaugurująca XXXVIII PPT rozpocznie się o godzinie 7.30 dnia 17 sierpnia 2020 r.

- Każdego dnia szlak PPT będą̨ przemierzały po trzy grupy. Wieczorem zaś uczestnicy autokarami wrócą do domu. Dziewiątego dnia wszystkie grupy pielgrzymkowe będą zaproszone na Jasną Górę, by wspólnie uczestniczyć w Eucharystii przed tronem Maryi - informuje Diecezja Tarnowska. 

W jednej grupie będzie mogło znaleźć się około 150 pątników. Co za tym idzie jednego dnia trasę przejdzie 450 pielgrzymów.

Zapisy prowadzą księża przewodnicy.

Zmiany w regulaminie:

W stosunku do lat poprzednich regulamin uległ kliku zmianom, ze względu na szczególny czas w jakim odbędą się nasze tegoroczne "rekolekcje w drodze".

1. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę jest organizowana przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie i ma w 2020 roku ze względów pandemi formę sztafetową.

2. Pielgrzymka jest znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Odznacza się duchem modlitwy i ofiary.

3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

4. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto: - we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, wypełni formularz epidemiologiczny, - akceptuje niniejszy regulamin, - będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.

5. Osoby nieletnie: - do lat 15 - mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie, - w wieku 16-18 lat - na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

6. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Troszczą się o życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary włączając się w różne posługi.

7. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Przebywanie poza grupą bez zgody Przewodnika jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

8. Pielgrzymi zobowiązani są nosić w widocznym miejscu legitymację pielgrzyma.

9. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: - odpowiedni strój, - zakaz palenia tytoniu, - zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków pod groźbą usunięcia.

10. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania: - przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych, - zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody) - wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

11. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych.

12. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

13. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje: upomnienie z wpisem do legitymacji lub natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników.

14. Ze względu bezpieczeństwa pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody oznakowane przez organizatora PPT.2020 07 06 083118


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in