Sobota, 04 lutego
Weronika, Mariusz, Andrzej, Józef

Trwają warsztaty i prelekcje w szkołach

27.11.2022 00:09:00 PAN 0 1793

W listopadzie i grudniu odbędą się spotkania w 30 szkołach powiatu limanowskiego z ratownikami medycznymi, którzy prowadzą prelekcje na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Rozdawane są również materiały odblaskowe wyprodukowane w ramach projektu.

Celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Zakres zadania obejmuje także: zakup i dystrybucję materiałów odblaskowych dla dzieci i seniorów z Powiatu Limanowskiego; organizację 5 prelekcji dotyczących ratownictwa medycznego prowadzonych przez Auto Moto Klub w Limanowej w Uniwersytetach Trzeciego Wieku i Klubach Seniorów; szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego z zakresu ratownictwa medycznego – 2 szkolenia i zakup fantomów do prowadzenia warsztatów. 

Przewidziano ponadto organizację 3 prelekcji prowadzonych przez specjalistów w terapii uzależnień w szkołach powiatu limanowskiego na temat skutków stosowania substancji psychoaktywnych; 2 wykłady-debaty z zakresu stosowania substancji psychoaktywnych; 2 wykłady z zakresu ograniczania przemocy rówieśniczej oraz 2 wykłady z zakresu cyberprzestępczości.

Zadanie realizowane jest do końca tego roku w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Limanowej, Stowarzyszeniem Auto Moto Klub w Limanowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Poza tym w projekt zaangażowane są szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe z powiatu limanowskiego oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku i Kluby Seniora. Patronat nad zadaniem objęła Małopolska Wojewódzka Rada Ruchu Drogowego.

Zadanie pn. „Bezpieczny powiat limanowski – edycja 2022” realizowane w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

(Fot. Starostwo Powiatowe w Limanowej)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in