Niedziela, 17 listopada
Salomea, Grzegorz, Elżbieta, Waleria

Trwają prace nad nową strategią dla powiatu. Odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe

12.01.2019 06:15:00 PAN 4 1759

Trwają prace związane z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025. W czwartek w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe, w którym wzięli udział przedstawiciele sektora publicznego, społecznego oraz biznesowego Limanowszczyzny.

W wyniku ich wzajemnych i wspólnych konsultacji, wypracowane zostaną założenia do nowej strategii.

- Jestem przekonany, że z waszym udziałem, wspólnie, wypracujemy dokument, który wytyczy nam prawidłowe kierunki rozwoju oraz będzie również odpowiadał na wyzwania, które przed nami stoją - mówił starosta Mieczysław Uryga.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Powiatu, będąca również przewodniczącą zespołu ds. opracowania strategii – Ewa Filipiak, która przedstawiła zebranym kalendarium oraz przebieg dotychczasowych prac związanych z opracowaniem dokumentu. - Bardzo zależy nam, aby nowa Strategia spełniała oczekiwania wszystkich mieszkańców powiatu limanowskiego oraz była spójna ze strategiami województwa i kraju - mówiła przewodnicząca.

Kolejno przedstawiciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, wprowadził zebranych w tematykę oraz bieżące i planowane działania związane z opracowaniem strategii. Najpierw prezentując przesłanki do budowy nowej strategii rozwoju oraz założenia dotyczące procesu opracowania i zawartości tego dokumentu i kolejno przedstawiając wnioski z przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu limanowskiego.

W dalszej części identyfikowano najważniejsze czynniki wzrostu oraz barier rozwojowych powiatu. - Ta część wywołała żywą, merytoryczną i wielopłaszczyznową tematycznie dyskusję wśród zebranych gości, co bardzo ucieszyło organizatorów oraz moderatorów spotkania, ponieważ okaże się ona bardzo przydatna w dalszym toku prac nad dokumentem nowej strategii - informuje Starostwo Powiatowe w Limanowej.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in