Poniedziałek, 29 listopada
Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Transmisja zakończona

24.04.2012 00:06:22 top 12 5177

Limanowa. Zakończyła się transmisja z Sesji Rady Miasta Limanowa.

XXVII sesja Rady Miasta Limanowa rozpoczęła się o godzinie 10:00. O godzinie 11:40 rozpoczęła się przerwa, która trwała do godziny 11:50. Sesja została zakończona o godzinie 14:45.


Camline.pl

 

Porządek dzisiejszej sesji wyglądał następująco:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Wystąpienia osób zaproszonych.
3. Pytania radnych do osób zaproszonych.
4. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Pytania radnych do informacji o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja burmistrza o realizacji wniosków zgłoszonych na komisjach.
7. Informacja przewodniczących komisji rady o opiniach do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
10. Rozpatrzenie projektów, podjęcie uchwał :
a/ w sprawie zmian w budżecie miasta 2012 roku
b/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2012- 2020
c/ w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem osiedla Marsa.
d/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej OSP w Limanowej.
e/ w sprawie przekazania środków finansowych dla policji.
f/ w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego.
g/ w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Limanowa a Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.
11. Inicjatywy uchwałodawcze.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in