Wtorek, 06 grudnia
Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

Transmisja sesji Rady Gminy

30.09.2022 05:05:00 PAN 0 1516

Jodłownik. Na dzisiaj została zwołana XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Jodłownik, która odbędzie się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowniku. Początek transmisji o godzinie 10:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
3. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Jodłownik za I półrocze 2022 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Jodłownik nieruchomości położonej w obrębie ewid. Kostrza, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/6 oraz położonej w obrębie ewid. Sadek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 281/2.
5. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/105/12 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Jodłownik w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Przyjęcie protokołu Nr XLII/2022 z XLII sesji Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 sierpnia 2022 r.
11. Wolne wnioski i zakończenie obrad.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in