Sobota, 21 maja
Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika

Transmisja sesji Rady Gminy

27.01.2022 00:12:00 PAN 1 1509

Niedźwiedź. Dziś w sali narad Domu Kultury im. ks. Franciszka Baradzieja obędzie się XXXV sesja Rady Gminy Niedźwiedź. Początek transmisji obrad o godzinie 14:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
4. Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej za 2021 rok.
5. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
6. Informacja z pracy Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
7. Zapytania skierowane do Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia budżetu Gminy Niedźwiedź na 2022 rok;
b) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź;
c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego;
d) zwolnień w podatku od nieruchomości;
e) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiedź na 2022 rok;
f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Porębie Wielkiej;
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in