Niedziela, 26 czerwca
Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina

Szkoła współpracuje z lokalną firmą

27.05.2022 00:11:00 PAN 0 3331

Limanowa. Na początku tego roku limanowski Mechanik podpisał umowę o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach elektrycznych z firmą Emiter.

Porozumienie obejmuje współpracę na polach dydaktyki i promocji obejmującą między innymi: organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów, praktyk zawodowych oraz płatnych staży wakacyjnych, paneli dyskusyjnych i szkoleń dla nauczycieli, udostępnianie szkole sprzętu, podzespołów i dokumentacji dla potrzeb edukacyjnych oraz organizowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie zainteresowania zawodami w obszarze elektrycznym.

W marcu i kwietniu w ramach partnerstwa odbyły się warsztaty dla uczniów technikum elektrycznego i technikum mechatronicznego. Przyszli maturzyści mieli okazję poznać gamę oferowanych przez firmę produktów i rozwiązań technicznych, a także na żywo zobaczyć specyfikę pracy w firmie w branży elektroenergetycznej.

Warsztaty obejmowały cztery prelekcje tematyczne: zapoznanie się z historią oraz ofertą produktową firmy Emiter, od 30 lat działającej w branży elektroenergetycznej; stacje ładowania pojazdów elektrycznych ZEVS Emiter – poznanie oferty produktowej, rodzajów produkowanych urządzeń czy specyfikę branży elektromobilności; przekładniki prądowe niskiego napięcia – zapoznanie się z ofertą produktów oraz najważniejszymi zagadnieniami w tym zakresie; EDS Emiter – autorskie narzędzie do projektowania rozdzielnic i urządzeń elektrycznych – zajęcia teoretyczne oraz praktyczna prelekcja obejmująca pracę z programem.

Zwieńczeniem projektu była wizyta w centrali firmy w Limanowej i zakładzie produkcyjnym w Pisarzowej. Uczestnicy projektu mogli na żywo zobaczyć park maszynowy, proces produkcji rozdzielnic i obudów elektrycznych oraz specyfikę pracy w branży.

ZUP Emiter Sp. z o.o. to firma, która od 30 lat specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji obudów poliestrowych, metalowych, przekładników prądowych oraz w prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych. Podpisanie umowy o partnerstwie pozwoli szkole na podniesienie efektywności kształcenia w branży elektrycznej i mechatronicznej, dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych oraz wiedzy z zakresu stosowanych przez firmę Emiter technologii.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in