Piątek, 07 sierpnia
Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Stworzył parafię i zbudował kościół, teraz przechodzi na emeryturę. Wierni dziękowali proboszczowi

08.07.2020 00:28:00 PAN 5 19093

W obecności ordynariusza diecezji tarnowskiej, biskupa Andrzeja Jeża, w niedzielę. nastąpiło uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę proboszcza parafii w Starej Wsi, ks. prałata Mariana Tyrki.

Ks. Marian Tyrka po 33 latach pracy kapłańskiej jako pierwszy proboszcz i budowniczy świątyni starowiejskiej na zawsze wpisze się w karty historii tej miejscowości. Ks. Marian urodził się 9 maja 1950 roku w Porębie Radlnej jako drugie z czworga dzieci Jana i Bronisławy Tyrki. W Porębie Radlnej ukończył Szkołę Podstawową, a następnie naukę kontynuował w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie-Mościcach. W roku 1969 po zdanej maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. 1 czerwca 1975 r. z rąk bpa Jerzego Ablewicza przyjął święcenia kapłańskie. Jego pierwszą parafią był Stary Wiśnicz, a następnie w roku 1977 został przeniesiony do Parafii MBB w Limanowej. 

Formalnie ks. biskup Jerzy Ablewicz w roku 1983 powierzył ks. Marianowi Tyrce tworzenie parafii w Starej Wsi. W roku 1986 zostało wydane pozwolenie na budowę kościoła. Jednak prace przygotowawcze rozpoczęły się wcześniej gdyż od roku 1984 wypalano już cegłę, a ks. Marian Tyrka w latach 1985 do 1986 oraz od 1989 do 1990, przebywał na terenie USA i Kanady głosząc tam rekolekcje, pozyskiwał w ten sposób środki finansowe na budowę świątyni. Prace budowlane oficjalnie ruszyły 4 maja 1987 r. a,11 lipca 1987 roku ks. biskup Piotr Bednarczyk uroczyście poświęcił plac budowy. W Boże Narodzenie 1987 r. w dolnym kościele odprawiona została pierwsza msza św. – pasterka. Kolejne wydarzenia w starowiejskiej parafii to: 10 czerwca 1987 r. gdzie w Tarnowie ojciec św. Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny który uroczyście został wmurowany w ścianę kościoła w dniu 21 czerwca 1992 r. przez biskupa Piotra Bednarczyka.  Najważniejsza data to 18 czerwca 2000 roku, kiedy to po 13 latach budowy świątyni nastąpił uroczysty akt konsekracji, której dokonał ówczesny ordynariusz diecezji tarnowskiej biskup Wiktor Skworc. 

Odchodząc na zasłużona emeryturę ks. Prałat Marian Tyrka zostaje w Starej Wsi, by nadal wspierać nowego proboszcza w dalszej pracy kapłańskiej na rzecz rozwoju parafii. 

(Na podstawie: UG Limanowa - Stefan Hutek)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in