Wtorek, 09 sierpnia
Roman, Ryszard, Romuald, Edyta, Klara

Strategiczne propozycje starosty

27.06.2012 10:35:52 top 8 6049

O systemie informacji przestrzennej, o poprawie dostępności komunikacyjnej, o budowie nowej linii kolejowej Piekiełko - Podłęże, budowie ścieżek rowerowych i pieszych, a także o wielu innych propozycjach rozmawiali przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu limanowskiego, a także powiatów nowosądeckiego i gorlickiego podczas wczorajszego spotkania w Limanowej.

Wczoraj w Limanowej odbyło się spotkanie o charakterze konsultacyjnym. - Jego przedmiotem było wypracowanie wspólnych projektów realizowanych i obejmujących obszar powiatu limanowskiego - informuje Powiat Limanowski. - Kierunkiem określenia przyszłych projektów będzie nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz nowy okres programowania funduszy  europejskich i zapisy nowej strategii województwa na lata 2011-2020.

Podczas spotkania Jan Puchała, starosta limanowski przedstawił strategiczne dla rozwoju powiatu limanowskiego propozycje, wśród których znalazły się m.in.: budowa basenów geotermalnych w Porębie Wielkiej, budowa obiektów sportów zimowych oraz tras rowerowych zlokalizowanych w gminie Mszana Dolna, jak i w okolicy góry Mogielicy na terenie gmin Dobra, Słopnice oraz Kamienica, budowa obwodnic miast: Mszana Dolna i Limanowa,     Odbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku łączącym Zakopiankę z drogą łączącą autostradę A4 z Nowym Sączem i dalej na Słowację, droga łączącą autostradę A4 z Nowym Sączem przebiega przez Powiat Limanowski, zaspokojenie mieszkańców Powiatu Limanowskiego w zapotrzebowanie na wodę przez budowę magistrali wodnej z wykorzystaniem naturalnych wypływów, stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Limanowskiego, utworzenie Subregionalnego/ Regionalnego Centrum Kształcenia w Limanowej, budowa małych elektrowni wodnych.

Przedstawił także propozycje inwestycji w obszarze służby zdrowia Powiatu Limanowskiego, wśród nich znalazły się m.in.modernizacja bloku porodowego oraz rozwój położnictwa i neonatologii w ramach opieki nad matką i dzieckiem, utworzenie Subregionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego z leczeniem choroby Alzheimera w Szpitalu  w Szczyrzycu i w Limanowej, utworzenie Oddziału Geriatrycznego Subregionu Sądeckiego na bazie łóżkowej Szpitala Powiatowego w Limanowej. - w szpitalu funkcjonuje Oddział Paliatywny i stosunkowo dobra sieć DPS'ów w powiecie, rozwój rehabilitacji dla chorych ze schorzeniami kardiologicznymi i neurologicznym, utworzenie Subregionalnego Centrum Oparzeń i Centralnej Sterylizatorni  dla Szpitala Powiatowego w Limanowej, rozwój ratownictwa medycznego – lądowisko przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej, balneologia w Porębie Wielkiej na bazie eksploatowanych wód termalnych o właściwościach leczniczych, utworzenie Subregionalnego Centrum Endoskopii, a także doposażenie Szpitala Powiatowego w Limanowej w nowoczesny sprzęt medyczno-diagnostyczny.

 
- Spotkaliśmy się, by szukać wspólnych wyzwań, skutecznych rozwiązań, mocnych i słabych stron naszego regionu oraz pomysłów na przyszłość - mówił Jan Puchała, inicjator spotkania. – Poprzez te spotkania chcemy wspólnie wypracować i ułożyć mapę najważniejszych inwestycji subregionalnych, chcemy też omówić wspólne uczestnictwo w projektach które będą istotne dla całego subregionu sądeckiego.

Jak informuje Powiat, Małopolska podzieli się na pięć subregionów: tarnowski, sądecki, podhalański, Krakowski Obszar Metropolitalny oraz Małopolska Zachodnia. Tak wynika z przygotowywanego przez samorząd województwa Subregionalnego Programu Rozwoju, który ma uwzględniać niepowtarzalny charakter poszczególnych subregionów, unikalne potencjały oraz specyficzne potrzeby ich mieszkańców.

Władze regionu przygotowały specjalną ofertę dla partnerów subregionalnych w perspektywie 2014-2020.  - Byłby to kontrakt na rzecz realizacji uzgodnionego pakietu przedsięwzięć subregionalnych, jest to pomysł samorządu na uruchomienie oddolnych inicjatyw służących specjalizacji subregionalnej i sposób na budowanie szerokiej współpracy na bazie wspólnych interesów i korzyści - pisze Powiat.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli powiatu limanowskiego; Jana Puchały, Franciszka Dziedziny - wicestarosty, Mieczysława Urygi - członka Zarządu Powiatu Limanowskiego, Andrzeja Matlęgi - sekretarza Powiatu Limanowskiego, wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych; Czesława Rzadkosz - wójt Gminy Łukowica, Janusz Potaczek - wójt Gminy Niedźwiedź, Bolesław Żaba - wójt Gminy Mszana Dolna, Adam Sołtys - wójt Gminy Słopnice, Władysław Sadowski - wójt Gminy Kamienica, Lech Nowak - wójt Gminy Tymbark oraz Paweł Stawarz - wójt Gminy Jodłownik.

Zaproszenie do dyskusji przyjęli także przedstawiciele ościennych powiatów na czele z Mieczysławem Kiełbasą wicestarostą powiatu nowosądeckiego, a także Karolem Górskim - wicestarostą gorlickim.

W trakcie spotkania Czesława Rzadkosz przewodnicząca Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Limanowskiego, złożyła w imieniu wszystkich uczestników spotkania, na ręce Jana Puchały kwiaty, a także imieninowe życzenia.

(Źródło: Powiat Limanowski)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in