Statystyczne podsumowanie roku: w gminie urodziło się 87 dzieci, zmarło 72 mieszkańców

19.01.2021 05:11:00 PAN 0 4557

Urząd Stanu Cywilnego gminy Tymbark podsumował miniony rok 2020. Ilu mieszkańców przybyło? Ilu mężczyzn zamieszkuje gminę Tymbark, a ile kobiet? Ilu ślubów udzielono? Jakie imiona najczęściej nadawano noworodkom?

W gminie Tymbark w 2020 roku urodziło się 87 dzieci, w tym 46 dziewczynek i 41 chłopców. Najpopularniejszymi imionami nadanymi chłopcom były: Franciszek, Marcel, Nikodem, Filip, zaś w przypadku dziewczynek były to: Anna, Natalia, Aleksandra, Maja. W roku 2020 na terenie gminy Tymbark zawarto 24 małżeństwa, a związek małżeński zawarło 70 osób z gminy Tymbark.

W 2020 roku sporządzono 72 akty zgonów, wśród których odnotowano: 36 zgonów mężczyzn i 36 zgonów kobiet. Wśród zmałych było 8 osób do 60. roku życia, 9 osób w przedziale wiekowym 60 – 70, 15 osób w wieku 70-80 lat, 26 osób do 90. roku życia oraz 14 osób powyżej 90. roku życia. 

Gminę Tymbark w 2020 roku zamieszkiwało 6 578 osón, w tym 3 228 mężczyzn i 3 350 kobiet. Najliczniejszą miescowością jest Tymbark (2 888 mieszkańców), kolejno są: Podłopień (1 644 mieszkańców), Zamieście (856 mieszkańców), Piekiełko (746 mieszkańców), najmniejszą miejscowością jest Zawadka (444 mieszkańców). 

W roku 2020 dokonano: 180 zameldowań na pobyt stały, 243 zameldowań na pobyt czasowy i wymeldowano z pobytu stałego 81 osób. Ponadto, w tymbarskim USC wydano 636 odpisów aktów stanu cywilnego, przyjęto 327 wniosków o wydanie dowodów osobistych i wydano 321 dowodów osobistych. Zestawienie kończy pozytywny akcent – w dniu 6 września 2020 r. jubileusz 100-lecia urodzin obchodził pan Władysław Odziomek.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in