Sobota, 06 marca
Róża, Wiktor, Agnieszka, Jordan, Marcin

Spadła stopa bezrobocia

01.12.2011 09:53:48 top 19 4819

Limanowa. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie powiatu limanowskiego spadła stopa bezrobocia o 0,1%.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wczoraj dane dotyczące stopy bezrobocia na koniec października. Wynika z nich, iż stopa bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego wynosi 16,7% (bez pracy pozostaje 9200 osób). W porównaniu z końcem września stopa bezrobocia spadła więc o 0,1% (bez pracy 9300 osób).

 

W podregionie nowosądeckim największy spadek bezrobocia zanotowano w mieście Nowy Sącz - 0,3%. W części powiatów stopa pozostała bez zmian, a największy wzrost zanotowano w powiecie tatrzańskim - 0,3%.

 

Na terenie województwa małopolskiego stopa bezrobocia pozostała bez zmian i wynosi 9,9%. Bez zmian pozostała także stopa bezrobocia w kraju - 11,8%.

 

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2012 roku bezrobotni rejestrujący się w PUP w Limanowej będą otrzymywać zasiłki nie na 12 miesięcy, lecz na 6 miesięcy. Powodem tego jest korekta stopy bezrobocia, która została podana w obwieszczeniu Prezesa GUS z 29 września 2011 roku. Według niego stopa bezrobocia w powiecie limanowskim na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosiła – 16,4 co daje 137,8152 % stopy bezrobocia w kraju. Oznacza to, że nie przekracza ona 150% stopy bezrobocia w kraju. która w tym samym okresie wynosiła 11,9, a zasiłki na 12 miesięcy przysługują w powiatach, które przekraczają 150% stopy bezrobocia w kraju.
O sprawie pisaliśmy szerzej w artykule "Zasiłki bezrobotnych o połowę krótsze"

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in