Czwartek, 13 maja
Gloria, Gerwazy, Robert, Serwacy, Agnieszka, Magdalena

Skrzyżowania z obwodnicą jako ronda? Miasto zgłasza uwagi do koncepcji

13.04.2021 05:20:00 PAN 5 10934

Limanowa. Władze miasta zapoznały się już ze wstępnymi koncepcjami przebiegu planowanej obwodnicy Limanowej. Najbardziej prawdopodobny wariant przypomina przebieg zakładany przed 20 laty.

Jak poinformował burmistrz Władysław Bieda, władze miasta w ostatnim czasie zgłaszały swoje uwagi dotyczące przebiegu obwodnicy Limanowej, a w szczególności w kwestii włączenia obwodnicy do drogi krajowej nr 28. 

- Wnioskujemy o to, by były to skrzyżowania z ruchem okrężnym. Zależy nam na tym aby kierowcy samochodów mogli płynnie włączać się do ruchu – powiedział burmistrz. 

Obwodnica Limanowej ma rozpoczynać się na ul. Krakowskiej (w okolicach obiektu handlowego Silla) i przechodzić północną częścią zbocza na którym znajduje się miejscowość Lipowe; w dalszym przebiegu będzie skrzyżowanie z ul. Biedronia, kolejno trasa schodzi w dół i prowadzić będzie długą estakada nad potokiem Starowiejskim, później krzyżuje się z ul. Żwirki i Wigury. Obwodnica kończy przebieg na ul. Kościiuszki (na wysokości komisu samochodowego). 

Jak powiedział burmistrz, zbliżony przebieg do planów z 2000 roku. rozpatrywane są też dwa inne warianty, gdyż wymaga tego postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej, ale one są „bardziej odległe z przyczyn technicznych”. 

W połowie października została podpisana umowa z firmą IVIA z Katowic. Zlecenie obejmuje przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej dla budowy obwodnicy Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28. Etap prac ma zakończyć się uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Na tą część zadania wykonawca ma, zgodnie z podpisana umową, 43 miesiące. Koszt wszystkich prac wyniesie 4  mln 182 tys. zł.

W ramach inwestycji wstępnie zaplanowano m.in: budowę nowego odcinka drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta, o długości około 5,6 km; ewentualną budowę węzłów lub skrzyżowań w miejscu węzłów na początku i na końcu obwodnicy; budowę skrzyżowań z drogami innych kategorii lub w uzasadnionych przypadkach budowę węzłów drogowych; budowę i przebudowę ok. 13 obiektów inżynierskich i 3 murów oporowych; ewentualną budowę i przebudowę ulic miejskich; budowę urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury towarzyszącej. 

Planowane parametry techniczne obwodnicy Limanowej: klasa drogi - GP; prędkość projektowa - 70 km/h; przekrój - 1 x 2; szerokość jezdni - 7,0m; szerokość pasa ruchu - 3,5 m; nośność nawierzchni - 115 kN/oś.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in