Środa, 12 sierpnia
Lech, Euzebia, Innocenty, Hilary, Hilaria, Julian

Sesja z jednogłośnym absolutorium i odznaczeniami nadanymi przez prezydenta

06.07.2020 00:26:00 PAN 1 2669

Mszana Dolna. W piątek podczas XXII sesji Rady Gminy Mszana Dolna, gminni rajcy jednogłośnie udzielili wójtowi Bolesławowi Żabie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji obrad.

Sesja Rady Gminy stała się również okazją do wręczenia odznaczeń nadanych przez prezydenta RP z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych z 1990 roku. Wręczył je wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec. 

Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano Aleksandrę Kanię i Adama Wrzecionka; Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Jolanta Mardausz, Klaudiusz Kawecki i Marek Panek. U wyróżnionych w tym dniu doceniono zasługi w działalności społecznej i charytatywnej.

Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Mszana Dolna

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołu z XXI sesji.
4. Przedstawienie  Raportu o Stanie Gminy Mszana Dolna za rok 2019.
1) Debata nad Raportem o Stanie Gminy Mszana Dolna za rok 2019.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mszana Dolna za 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna na 2019 rok:
1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mszana Dolna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna na 2019 rok;
2) głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mszana Dolna absolutorium  z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok, po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana na 2019 rok,
2) sprawozdaniem finansowym za 2019 rok,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2020r. o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
4) informacją o stanie mienia Gminy Mszana Dolna,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy Mszana Dolna z  tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy Mszana Dolna odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Mszana Dolna za 2019 rok,
7) głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mszana Dolna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok.
7. Wręczenie przez Wicewojewodę Małopolskiego odznaczeń nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych  wyborów samorządowych z 1990 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu.
8a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2020 rok.
8b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszana Dolna na rok szkolny 2020/2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży  niezabudowanej nieruchomości położonej  we wsi Kasina Wielka.
12. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mszana Dolna w okresie od 26.09.2017 do 31.05.2020r.
13. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
14. Informacja o interpelacjach Radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

(Fot.: UG Mszana Dolna)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in