0°   dziś -3°   jutro
Piątek, 01 grudnia Natalia, Edmund, Eligiusz, Blanka

Sesja Rady Miejskiej - transmisja na żywo

26.09.2023 06:07:00 pan
1 2132

Mszana Dolna. Dziś w sali narad Urzędu Miasta odbędzie się LXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Początek obrad zaplanowano na godzinę 14:00. Zachęcamy do śledzenia internetowej transmisji.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie LXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu nr LXVI z Sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3.    Wystąpienia zaproszonych Gości.
4.    Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
5.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
6.    Wnioski w sprawach bieżących.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2023 - 2034.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia biurowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna (ul. Józefa Piłsudskiego).
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna. (ul. Jana Pawła II – kiosk „Pod dębem”).
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna. (ul. Starowiejska).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna. (dz. ew. 4970).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zbycia części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. (dz. ew. 3129/9)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna.
16.    Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
17.    Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
18.    Wolne wnioski i oświadczenia.
19.    Zamknięcie obrad LXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

Zobacz również:
udostępnij

Komentarze (1)

xx817323atgmailcom
2023-09-26 13:24:06
0 0
I co ustalili?
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Sesja Rady Miejskiej - transmisja na żywo"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in