Piątek, 27 stycznia
Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Sesja budżetowa zdominowana popiołem

29.01.2010 16:20:31 top 4 5831

Limanowa. Popiół z gospodarstw domowych z terenów miasta Limanowa będzie wywożony, nie wiadomo jednak czy nie za dodatkową opłatą.

Dyskusja na temat wywozu popiołu zdominowała dzisiejszą – budżetową sesję rady miasta Limanowa. Problem ujawnił się po interwencji mieszkańców u radnych. Pracownicy MZGKiM poinformowali część z mieszkańców miasta, że popiół z ich gospodarstw nie będzie przez nich wywożony. Radni problem poruszyli na komisjach – bez rozwiązania, a teraz na sesji Rady Miasta.

- Do końca 2009 roku, do kiedy śmieci wywożono na wysypisko do Słopnic z odbiorem popiołu nikt nie miał problemów – mówi Zygmunt Sowa, radny miasta Limanowa. - W momencie, gdy wysypisko zamknięto, a śmieci zaczęto wywozić do Myślenic, zaprzestano jego odbierania. Pracownicy MZGKiM nie informowali gdzie i kiedy będzie on odbierany, tylko, że popiołu nie biorą. Według ustawy powinni, bo jest to odpad komunalny.

W trakcie sesji okazało się jednak, że MZGKiM popiół odbierać od ludzi będzie, zgodnie z opracowanym przez Zakład harmonogramem, o czym radni nie wiedzieli. Problem jednak nie zniknął, bo pojawia się kwestia odpłatności za jego wywóz.

- Sprawa zaczęła się od tego, że ludzie popiół zaczęli mieszać ze zwykłymi opadami komunalnymi, przez co są one cięższe – mówi Stefan Kordeczka, dyrektor MZGKiM. - Powinno się go zbierać do osobnych pojemników i za ten odpad dodatkowo płacić. Radni nie pamiętają, tego co sami uchwalili. Uchwała miasta z 2004 roku, mówi, że za wywóz żużlu, a więc i popiołu, MZGKiM ma prawo pobierać dodatkową opłatę. To, że braliśmy te odpady wcześniej, to po prostu patrzyliśmy przez palce. Dziś, gdy koszty wywozu są większe uważa się, że popiół powinien być brany w tej samej cenie co zwykłe śmieci.

- Według części radnych powinno być to robione w ramach obecnych opłat za wywóz, bo cena na nowy rok była obliczana na podstawie ubiegłorocznych danych ilości wywozu śmieci, czyli wraz z wywozem popiołów – mówi Zygmunt Sowa. - Nikt wtedy tego inaczej nie liczył. Dodatkowo przecież popiół ten można używać do rekultywacji terenu, więc wywozić na zamknięte wysypisko w Słopnicach, obejdzie się bez kosztów transportu. Teraz zobaczymy czy za wywóz popiołu dostanę fakturę, jeśli tak, to ja za to nie zapłacę i zobaczymy kto wygra.

Dyrektor MZGKiM w rozmowie z nami nie był w stanie określić, czy opłata będzie faktycznie pobierana. - Będziemy to rozważać – mówi Stefan Kordeczka.

Po dyskusji i przerwie w obradach, jednogłośnie podjęto uchwałę budżetową dla miasta Limanowa na 2010 rok. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 41 mln 656 tys. zł, a wydatki 52 mln 282 tys. zł. Deficyt – około 11 mln zł, ma zostać pokryty z budżetu roku 2009 - 2 mln 335 tys. zł, oraz z pożyczek WFOŚ na kanalizację i kredytu.

 

Zobacz inwestycje miasta w 2010 roku.

 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in