Sobota, 08 maja
Liza, Stanisław, Wiktor, Marek, Miron, Kornel

Rusza budowa pomimo protestów

25.11.2011 09:18:59 top 22 9152

Limanowa. Dziś na teren budowy ekranów akustycznych wkracza wykonawca, pomimo, że ponad 520 mieszkańców jest temu przeciwnych.

O budowie ekranów pisaliśmy już w artykule Ludzie przeciwni, wycinka trwa.

Później Samorządowe Kolegium Odwoławcze sugerowało Urzędowi Miasta jeszcze raz przeprowadzić postępowanie w sprawie wycinki drzew przy ulicy Piłsudskiego (spółdzielnia mieszkaniowa wniosła zastrzeżenia, że decyzja o wycince zapadła bez ich wiedzy, pomimo, że prawdopodobnie część z drzew rośnie na terenie spółdzielni). To miało wstrzymać na jakiś czas budowę ekranów. W międzyczasie na prośbę burmistrza wśród mieszkańców zbierano podpisy pod oficjalnymi listami przeciw budowie ekranów. Przeciw było 521 mieszkańców, 63 było za, z tym, że część zwolenników później jeszcze zdanie zmieniła.

Mieszkańcy mówią, iż przeciw budowie ekranów wskazuje ograniczenie dojazdu, samochodom jednostek ochrony przeciwpożarowej które w razie akcji ewakuacyjnej z bloków są niezbędne (brak dojazdu od strony ulicy Piłsudskiego). Dodatkowo powołują także wyniki z przeprowadzonych badań w dniach 24-25.10.2005 r. W punkcie przy drodze krajowej nr 28 ulicy Piłsudskiego wynika, że średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia tj. godz. 6.00-22.00 wyniosła 76,6 dB co stanowiło 128 % wartości dopuszczalnej 60 dB, natomiast dla pory nocy tj. godz. 22.00-6.00 68,3 dB co stanowi 137% wartości dopuszczalnej 50 dB. Badanie, które przeprowadzono w dniach 7-28.08.2010 r. w tym samym miejscu wskazuje, że średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia tj. godz. 6.00-22.00 wyniosła 68,3 dB co stanowi 114% wartości dopuszczalnej 60 dB, natomiast dla pory nocy tj. godz. 22.00-6.00 59,2 dB co stanowi 118% wartości dopuszczalnej 50 dB. Większość mieszkańców twierdzi, iż wyniki te pokazują, iż przekroczenie norm hałasu przy ulicy Piłsudskiego w Limanowej spadło o połowę. W innych punktach pomiarowych poziomy są nawet dwukrotnie wyższe (Skawina, Dąbrowa Tarnowska) niż w Limanowej i nikt takich inwestycji nie przeprowadza. Ponadto uważają, iż planowana przebudowa ulicy Piłsudskiego w Limanowej, która ma być realizowana w najbliższych 2 latach przyczyni się do kolejnego spadku hałasu (stworzenie pasów do „lewoskrętu” upłynni ruch – pojazdy nie będą stały w korkach, wymiana nawierzchni automatycznie wyciszy odgłosy przejeżdżających samochodów szczególnie ciężarowych, które obecnie na nierównościach i łatach hałasują). Dopiero po tej inwestycji powinny zostać przeprowadzone pomiary hałasu komunikacyjnego, które pokażą, czy budowa ekranów jest potrzebna. - Naszym zdaniem wystarczyłoby wykonanie nowej nawierzchni ulicy Piłsudskiego i prawdopodobnie problem przekraczania norm hałasu w ogóle przestałby istnieć, a zatem wydanie 2 mln zł publicznych pieniędzy byłoby niestety zmarnowaniem pieniędzy – mówią mieszkańcy.

Przeciw budowie ekranów są nie tylko mieszkańcy, swoje zdanie na ten temat - także przeciwne wyrażali samorządowcy z miasta, powiatu, a także sam wojewoda. Co ciekawe z mieszkańcami Miasto miało się spotkać, do spotkania jednak nie doszło.

GDDKiA twierdzi, że ekrany wykonać musi zgodnie z wydanym nakazem.

GDDKiA dziś rano wytyczyła miejsca w których mają powstać ekrany oraz ogrodziła plac budowy.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in