Środa, 20 października
Irena, Jan, Kleopatra, Witalis

Rosnący problem pożarów sadz na Limanowszczyźnie

14.10.2021 05:13:00 PAN 1 2824

W okresie od 1 stycznia do 11 października 2021 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej odnotowała łącznie 95 pożarów sadzy w kominach. Już teraz jest to więcej, niż w całym roku 2020.

Ze statystyk udostępnionych przez Komendę Powiatową PSP w Limanowej wynika, że liczba pożarów przewodów kominowych w budynkach na Limanowszczyźnie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stopniowo wzrasta. W latach 2005-2010 łączna liczba tego typu zdarzeń na terenie powiatu wyniosła 110; tymczasem już w samym roku 2016 doszło do 99 pożarów sadz w kominach. Rekordowy pod tym względem okazał się rok 2019, gdy odnotowano 112 pożarów. W roku ubiegłym było ich nieco mniej – 92. 

Często pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów. Podstawową i najważniejszą nieprawidłowością jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Innym błędem jest utrzymywanie zbyt niskiej temperatury w kotle, a także wrzucanie węgla na gorący żar, co powoduje straty ciepła i intensywne tworzenie sadzy. Ulatujące z dymem niespalone składniki węgla stanowią nawet 30% jego wagi! Smoła i sadza osadzają się w kotle i kominie oraz zanieczyszczają powietrze w okolicy domu. Prowadzi to do obniżenia sprawności cieplnej urządzenia, przez co spalamy zdecydowanie więcej opału. 

Kolejnym błędem mogącym prowadzić do powstania pożaru jest niewłaściwe dopasowanie przewodu spalinowego do zamontowanego pieca. Należy pamiętać, aby nasz komin odpowiadał wymaganiom opisanym w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) kotła. W większości przypadków konsekwencją zmiany kotła jest konieczność wymiany, bądź modernizacji komina. 

Obowiązki właścicieli i zarządców budynków

Zaniedbane kominy mogą doprowadzić do tragedii. Niestety uregulowania dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów są powszechnie lekceważone.

Kpt. Marek Woźniak z sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Limanowej przypomina, że zgodnie z prawem w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • co najmniej raz na 3 miesiące z palenisk opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

  • co najmniej raz na 6 miesięcy z palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym,

  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Przed sezonem grzewczym, jak również w jego trakcie należy przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. Przewody zarówno dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne, a także urządzenia techniczne muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Konieczny w tym celu jest regularny przegląd wykonywany przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Po wykonanym przeglądzie powinien być sporządzony protokół pokontrolny. Konsekwencją niewywiązywania się z ww. obowiązków może być ograniczenie lub nawet odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że odpowiedni stan przewodów kominowych pomoże zapewnić każdemu mieszkańcowi odpowiedni poziom bezpieczeństwa.   

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in