Niedziela, 11 kwietnia
Filip, Leon, Jaromir, Stanisław, Izolda

Retransmisja XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy

08.03.2021 05:07:00 PAN 0 2013

Jodłownik. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Jodłownik, która odbyła się w dniu 12 lutego 2021 r.

Porządek obrad XXVI zwyczajnej sesji:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2021 rok Nr XXV/184/2020 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2020 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla  Gminy Jodłownik  na lata 2021-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jodłownik na lata 2021- 2023.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Jodłownik i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłownik na 2021 rok.
9. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy.
10. Informacja na temat petycji, które wpłynęły do Rady Gminy.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z XXV sesji Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2020 r.
13. Wolne wnioski i zakończenie obrad.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in